20161120 In Christus deel ons en ons kinders in al die seeninge van die Heilige Gees

2016.11.20 Inhoud. Hierdie preek is gelewer tydens die openbare belydenis van vier volwassenes waarvan twee elkeen saam met hulle kinders gedoop is. Die preek wys wat die seëninge van die Heilige Gees is waarvan die doop ʼn verseëling is en waarvan die Heilige Gees die waarborg is. Dit wys ook dat Jesus se handelende gelykenis waarin Hy die kindertjies seën ʼn openbaring is van hoe Hy self hierdie kinders in die seëninge van die Gees laat deel. Ouers en kinders deel in dieselfde seëninge van die Gees. Daar is nie verskillende stelle seëninge vir kinders en volwassenes nie. Die doop verseël dat kinders in hierdie seëninge deel terwyl die inseëning van kinders in die moderne Christelikheid kinders uitsluit van die seëninge van die Gees. ʼn Voorbeeld van hoe ʼn papier ʼn amptelike dokument word en nie net ʼn papier met ʼn mooi prentjie is nie, verduidelik die verskil tussen die doop en die inseëning van kinders.