20161030 Christus het bekering ‘n lewenswyse in die liefde van God gemaak

Inhoud Hierdie preek wys hoe Martin Luther in sy 95 stellings bekering losgemaak het van die godsbedryf van die Rooms Katolieke Kerk deur bekering uit die biegpraktyk te verwyder en weer deel van die lewe met God te maak. Daardeur is bekering weer deel van ʼn lewe in die liefde van God. Bekering is deel van gelowiges se kruisdra. Omdat Christus die kruis van sonde en die straf op sonde dra, is die moeilike eis tot bekering nou weer deel van vreugdevolle gehoorsaamheid. Dit is nie meer ʼn manier om vergifnis te verkry nie. Martin Luther het bekering losgemaak van die magspreuke waardeur priesters God se vergifnis self bedryf het en so God self aan die gang gehou het op aarde. Dit wys ook hoe die moderne Christelikheid skynheilig Hervorming vier as hul fees, terwyl hulle ʼn totale godsbedryf
opgerig het waardeur hulle alles wat God is en doen op aarde aan die gang hou.