20160925 Die Here doop ons met dieselfde doop as waarmee Hy gedoop is as teken dat ons in al die seëninge van sy dood en opstanding deel

Inhoud. Hierdie preek wys dat die Here Hom laat doop het om sondaar vir sondaars te wees en hul sondes op hom te neem en weg te vat met sy dood en opstanding. Dit wys dat die Here kinders insluit in die seëninge van sy dood en opstanding. Daarom moet kinders gedoop word met die doop waarmee die Here gedoop is as mens vandag. Hy is saam met hulle ʼn gedoopte omdat Hy in hulle sonde ingedoop is. Die preek wys ook op die afgodsdiens van die wat geestelike magtiges wil wees en daarom kinders uitsluit uit die koninkryk van God. Dit wys dat met die bekeringsdoop van hulle wat glo hulle is die magtigste dissipels, sluit hulle kinders uit God se koninkryk uit. Die Here het nie ʼn bekeringsdoop gehad nie. Dit wys op die kontras dat geestelikes kinders uitsluit uit God se koninkryk terwyl die Here hulle insluit en ook op die kontras dat die Here die magtige geestelikes uit sy koninkryk uitsluit terwyl hulle glo hulle is die bestuurders van sy koninkryk.