20160724 God het ons die gawe gegee wat die toekoms van sy skepping is

Inhoud Hierdie preek wys dat die gawe wat die Here ons gee om reg te wees vir sy liefde en diens, geregtigheid, ʼn gawe is waarin die toekoms van die skepping opgesluit is. Hierdie gawe is die toekoms van die nuwe skepping. Dit wys hoe gelowiges kan tuis raak om met inspanning te leef in ʼn goddelose wêreld, wat die wêreld met menslike wetgewing wil inrig volgens hulle sondige begeertes. Dit wys ook die rede vir hoekom mense wat lidmate is vandag die kerk verlaat en die Here spot oor sy wederkoms: hulle wil nie in die inspanning leef van die gawe van geregtigheid in ʼn wêreld van ongeregtigheid nie.