20160619 Jesus Christus is God ons Verlosser daarom is ons plig ons eer

Inhoud. Hierdie preek verduidelik wat beteken dit dat ons ons kruis moet dra. Dit beteken dat ons innerlik en openlik weer aan die werklike bedoeling en plig van God se wet gebind is. Ons word verlos van die vernedering om God met ander take, pligte, eise en bedoelings te vereer as die wat God eis, omdat ons daarvoor te geskend sou wees. Christus bind ons hieraan omdat Hy in ons plek gebreek en uitgedoof was as sondaar. Omdat Hy hierdie kruis dra, kan ons die kruis dra van die eer om God se regte wet te onderhou.