2016.10.02 Ons bekeer ons tot Jesus aan die regterhand die Vader nie na ʼn Christus wat ons op die stoel van Moses sit nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die bekering van die koninkryk van Christus en die bekering van die koninkryk van geestelikes. Die Here skep sy eie gesag waardeur Hy aan die regterhand van die Vader alles wat God onderneem as ons Vader vir ons vervul. Geestelikes skep ʼn magsposisie waarin hulle self mense se geestelike vaders, leiers en leermeesters word. Hulle gee voor dat hierdie magsposisie is die gesag van Christus maar dit is nie. Gelowiges keer hulle tot Christus aan die regterhand van die Vader in die vertroue dat Hy God is wat doen wat God onderneem. Om Christus as Here te vertrou is die koninkryksbekering. Geestelikes en hul bekeerlinge wil Christus wegkeer uit sy gesag as Here om hul eie magsposisie te bekragtig as vaders, leiers en leermeesters. Wie hulle tot hierdie Christus bekeer is besig met die bekering waardeur jy hel toe gaan.