2016.05.08 Die Here se oordeel oor goddeloses in hierdie wêreld maak dat ons gelowige in ons amp en diens vir God kan staande bly

2016.05.08 Inhoud Omdat God self goddeloses jag en in die mag van hul eie sonde vasvang, hoef gelowiges nie uit vrees vir geweld hulle amp in diens van God te verlaat of sy diens te versaak, om hul self so teen goddeloses te beveilig nie.