2015.05.31 God laat ons liefde vir Hom en ons naaste opreg bedoelde liefde wees

Inhoud Hierdie preek spreek die probleem aan dat gelowiges met hul self en geestelikes gekonfronteer word dat hulle moet bewys dat hulle liefde vir god en hul naaste opreg bedoel is omdat die verklaring van hul liefde nie vir God of ander goed genoeg is nie. Dit wys dat God ons liefde in Christus reg en heel maak sodat God en nie ons nie die bedoeling van liefde herstel. Christus maak ons nuut as beeld van God. Dit is nie mense wat hul self nuut moet maak as beeld van God nie. Gelowiges leef in die bedoeling wat God aan hulle liefde gee. Hulle moet nie eers hulle liefde reg bedoel voor hulle God en hul naaste kan lief hê nie.