2015.03.16 God laat ons eer en lof vir Hom nooit verlore gaan nie Roudiens oom Eben Saayman

Inhoud God het ons as mens geskep om Hom te loof vir wie Hy as ons Skepper is. God is as Skepper getrou aan Homself om op so wyse vir ons God te wees, dat ons as Sy skepsels Hom vir Sy troue liefde kan dank, kan eer en daaroor kan getuig in sy skepping. Die dood is ’n mag wat die mens vervreem van wie God hom gemaak en bedoel het in hierdie skepping. Vir God is die dood van sy dienaars ook ʼn verlies binne sy skepping – wie in die graf is, kan nie binne die skepping van God se getrouheid getuig nie. In hierdie verlies staan God nie magteloos nie. Christus het die mag van die dood só verbreek dat ons dank en eer vir God in die dood behoue is, en ons dank, eer en lof bestem is vir ’n nuwe aarde waar daar nie iets is soos die dood wat van God se lof, eer en dank weer ’n verlies binne sy skepping kan maak nie. Christus is God se skadebeheer en skadeherstel op die dood. Omdat God so getrou is aan Homself in en deur ons dood, kan ons rou oor ons vervreemding en verwydering van geliefdes in die sekerheid van die Woord van God: ons rou in ons vervreemding en verwydering van geliefdes sonder dat ons rou omdat ons vir mekaar ewig verlore is. Ons sal God weer dank, loof en eer.