2015.01.11 God onderdruk goddeloses se aard en versorg sy kinders in hulle diensbaarheid

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen God as Onderdrukker en God as Versorger van sy kinders. God is deur sy wet elke goddelose mens se groot Onderdrukker. Hy verniel hul goddeloosheid en maak hulle gevangenes van hul eie wetteloosheid. Goddeloses probeer met afgodsdiens God as hul bevryder voorhou om hul goddeloosheid te regverdig. God is terselfdertyd vir sy kinders Versorger. Hy voed en lei sy kinders in hulle diens en liefde vir
Hom. Hulle sonde maak hulle nie maar dieselfde as goddeloses en God hul Verdrukker nie. Hy bly ten spyte van hul sonde Hul Versorger.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *