20140601 Christus maak ons aangewese op sy liefde, nie afhanklik van God se magsbegeertes en magsdrome nie

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen afhanklik wees van God en mekaar en op God en mekaar se liefde aangewese wees. Die vrugte van die Gees in Galasiërs 5 is die deugde wat God in ons skep deur ons in te sluit en op sy liefde aangewese te maak. Dit is nie die inskiklike ondergeskiktheid aan God se krag en mag nie. Mense ken mekaar volgens hulle begeertes en wil mekaar afhanklik maak van mekaar se begeertes. Dit gee hulle die vryheid om nie op mekaar se liefde aangewese te wees nie, omdat hulle nie deur liefde tot mekaar verbind wil wees nie. Christus het ons nie aan God se begeertes kom onderwerp nie, maar ingesluit en op sy liefde aangewese gemaak. Daarom leef ons ook met die innerlike deugdes om op mekaar se liefde aangewese te wees, sonder enige gedienstigheid, inskiklikheid en onderworpenheid aan mekaar se sondige begeertes.