2010.08.13 Standpunt oor die NDR opgestel en goedgekeur as standpunt van die Ring van Louis Trichardt

In die vergaderinge van die NG Kerk in 2010 is die disfunksionaliteit van die regering en staat op baie maniere kerklik verskoon gewees weens die heersende mening dat die verhouding tussen kerk en staat oor versoening sou gaan, in plaas van die wet van God. Die Ring van Louis Trichardt het teen hierdie waanbeeld die innerlike teenstrydigheid van waardes en reg van ‘n revolusionere staat binne ‘n regstaat as die werklike probleem van die disfunksionele regering vir sy lidmate aangetoon