2009.08.18 Die kerk in ’n staat wat in die proses is van mislukking. Opgestel vir ring van Louis Trichardt

Inhoud Die NG Kerk se keuse vir “versoening” as die verhouding tussen kerk en staat in die nuwe Suid Afrika het die NG Kerk ʼn mederolspeler gemaak in die disfunksionele staat op pad na ʼn mislukte staat. Die alternatief vir die verhouding kerk ens staat is naasteliefde volgens die Woord van God. Voorgelê aan die ring van Louis Trichardt in sitting 2009.