2007.12.11 Amptelike standpunt Ring van Louis Trichardt. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood

Die Ring van Louis Trichardt het op 07.08.2007 ‘n vertrouensbreuk tussen die Ring en die kuratorium en dosenteraad van UP verklaar oor die stellings en opvattings wat deur dosente aan die fakulteit oor die opstanding van die Here uit die dood gemaak is. Dit het gelei tot ‘n dagberaad tussen die Ring en die dosente van die teologiese fakulteit UP op 20.06.2011. Hierdie is die Ring se amptelike standpunt oor die opstanding van die Here as mens uit die dood.