2006.09.28 Die verslag van die Noordelike en Oostelike Sinodes van die NG Kerk oor Grondhervorming

Hierdie verslag was deur twee Sinodes opgestel op versoek van die ASM (Algemene Sinode Moderatuur). Dit het egter toe nie voor die Algemene Sinode gedien nie. Dit is ook nie aan die minister oorhandig soos aanvanklik aan hierdie sinodes meegedeel was nie. Die moderator van die Noordelike Sinode het ook probeer keer dat ds. PJ Kriel hierdie verslag tydens ‘n ontmoeting met die premier van Limpopo aan die regering oorhandig omdat dit volgens hom die gees van versoening tussen die kerk en regering sou benadeel. Die moderator het aan die premier ‘n suikerlepeltjie met die Noordelike Sinode se embleem oorhandig as teken van versoening. ds. PJ Kriel het die verslag met fotos van die grondverval in die provinsie in dieselfde vergadering aan die premier oorhandig en ‘n beroep op hom gedoen dat die regering hierdie vergrype moet aanspreek in belang van al die inwoners van die land.