20001.04.20 Versoening binne die geloofsverskille van die NG Kerk as alternatief op versoening as ʼn geestelike bedryf van bemagtigde leiers

Hierdie artikel was ‘n voordrag aan die Ringe van die Noordelike Sinode wat die gesekulariseerde versoening van die NG Kerk vir gemeente uitgewys het. Daarmee was gepoog om gemeeentes ‘n vrye keuse oor hierdie saak te gee binne die NG Kerk se verklaarde beleid van spirituele diversiteit. Daardeur kon gemeentes hulle distansieer van die gesentraliseerde bedryf van versoening soos dit deur gemagtigde leiers as gemeenskapsaak voorgehou was.