2000.10.20 Die geloofsalternatief op die sekularisering van die kerk in die Afrikavisie van die NG Kerk se VAM verslag

Die NG Kerk het met sy visie van Afrikanisering van die NG kerk, om weer die nuwe staatskerk te wees, die evangelie van versoening van Jesus Christus as ‘n gemeenskapsbedryf gesekulariseer. ds. PJ Kriel het dit van die begin af uitgewys en ook die alternatief van die Woord op hierdie Afrikavisie verwoord. Hierdie artikel was die alternatief wat binne die Noordelike Sinode hierdie sekularisering van die evangelie uitgewys het.