1997.02.07 Voorlegging aan die sub-kommissie van Noord Transvaal se Sinode oor kinderkommunie.

Met die instel van die sogenaamde kindernagmaal het die NG Kerk die geloof waarin hierdie teken ontvang word, verander na ‘n kinderlike houding van afhanklikheid. Hierdie kinderlike afhanklikheid is die demoedigheid van die moderne Christelikheid. Hulle noem hierdie kinderlike afhanklikheid die “eenvoudige geloof” teenoor die geloof in Christus wat hulle die “ingewikkelde geloof” noem. In hierdie spirituele kinderlike afhanklikheid gaan dit oor lidmate se nase en nadoen van spirituele leiers. Hierdie spirituele afhanklikheid is nou die wyse waarop die teken ontvang word, nie meer die geloof in die eenheid met die menswees van die Here vandag, na liggaam en siel, in die hemel nie. Om hierdie verandering te kon deurvoer moes die voorstanders van die moderne Christelikheid die standpunte en oortuigings van die Reformasie van die kerklike vergaderinge en lidmate weerhou en verduister.