1990 Die Twaalf Artikels is die evangelie

Hierdie dokument ontknoop die verwarring oor wat die evangelie is. Die evangelie is nie slagspreuke oor Jesus wat jou onderwerp aan die wet nie. Slagspreuke oor Jesus is feitlik die enigste wyse waarop die evangelie vandag nog in kerke gehoor word. Die inhoud van die evangelie is ‘n baie spesifieke saak in die Woord van God. Daarom moet hierdie verwarring tussen evangelie as slagspreuk en evangelie as die inhoud van ons verlossing ontknoop word. Die geskiedenis van hoe hierdie ontknoping binne die NG Gemeente Levubu plaasgevind het, word ook weergegee.