12 Die Belharbelydenis – God as God vir armes en verontregtes. ‘n Geloofsverklaring van ds. PJ Kriel

Met hierdie verklaring het ds. PJ Kriel die gronddwaling in die Belharbelydenis aangespreek. Dit is die identifikasie met God as die God van die armes. Identifikasie met God is die geestelikheid van die moderne Christelikheid, en nie geloof in Christus nie.