07 1986.08.19 Levubu gemeentebouverslag uitgestuur aan alle NG Kerkrade besluit 36.1.2

Hierdie verslag het die eerste keer in die NG Kerk die twee geestelike ervarings van die moderne Christelikheid as deel van die NG Kerk se eie bediening uitgewys en as ʼn valse geestelikheid uitgewys.