06 1984.09.25 Die doopsondersoekkommissie verslag van die kerkraad van Levubu

Hierdie verslag het die werklike oorsaak van die herdoopprobleem binne die NG Kerk uitgewys: die tipe bekering wat die NG Kerk self verkondig om God se genade sou te ontvang. Dit is die eerste keer wat die teenstelling geloof en valse bekering gemaak is.