05 Jesus Christus en genesing

Hierdie dokument het op 12 Augustus 2000 voor die ring van Louis Trichardt gedien om geloofrigting te gee onder die druk wat die Charismatiese pelgrimstogte na die Nigeriese genesingsherlewings onder leiding van TB Josua op die gemeentes geplaas het.