Hulpbronne in “Preke manuskripte”

2020.10.18 Preek Bevestig werklik waar doop. Christus bevestig God se beloftes vir ons en ons kinders

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus God se verbondsbeloftes waar maak en ʼn werklikheid in ons en ons kinders se lewe maak. Dit is wat Paulus bedoel wanneer hy stel Christus is die “ja” op al God se verbondsbeloftes. Christus is nie ʼn jabroer wat ja sê terwyl jy eintlik self God se verbondsbeloftes in jou lewe ʼn werklikheid moet maak nie. Christus bevestig God se verbondsbeloftes en daarvan is die doop ʼn teken, dat Hy ja sê. In afgodsdiens word die doop en herdoop ʼn teken dat mense met hul bekering “ja” sou gesê het op nuwe alternatiewe beloftes wat God nog nooit teenoor mense gemaak het nie: om hulle aan sy goddelikheid te laat deel. Daarom soek mense bevestiging dat God hierdie alternatiewe afgodsdiensbeloftes waarmaak deur ʼn nuwe alternatiewe doop.

Lees of Aflaai

2020.10.11 Preek Doop identifiseer bekeer geloofsdoop. Ons word in die Naam van Jesus, nie soos Jesus gedoop nie

Inhoud Hierdie preek wys dat ons in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees gedoop word, omdat ons nie met Jesus se doop gedoop kan word nie. Ons kan nie saam met Hom ly, gekruisig word, sterf en uit die dood uit opstaan soos Hy nie. Ons word in Jesus se Naam gedoop omdat Hy ons laat deel in alles wat Hy vir ons bewerk, nie omdat ons ook doen wat Hy doen nie. Wie in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees gedoop is, kan elke dag in hierdie Naam tot bekring kom volgens God se wet as dienaar van God. Wie soos Jesus met sy doop gedoop wil wees, identifiseer deur Jesus met God se mag en krag en kan nooit weer as ʼn dienaar van God volgens God se wet bekeer nie.

Lees of Aflaai

2014.01.26 Preek tradisie lewende godsdiens gewoonte opgewonde. Die Evangelie verbind ons vas in die geloof en liefde aan die Here

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen tradisiegodsdiens en ʼn lewende godsdiens volgens die Woord van God. Tradisie godsdiens is godsdiens volgens mensewoorde en ʼn lewende godsdiens is ʼn godsdiens deur en volgens die Woord van God. In die moderne Christelikheid van vandag draai hulle dit om. Hulle noem wat die Woord van God as tradisie godsdiens uit wys, ʼn lewende godsdiens en wat die Woord van God openbaar as ʼn lewende godsdiens noem hulle tradisiegodsdiens. Tradisiegodsdiens maak hulle opgewonde en vrolik terwyl lewende godsdiens vir hulle dood voel.

Lees of Aflaai

2014.01.19 Preek Verhouding verenig emulsie disfunksioneel. Ons is verenig met Christus nie in n verhouding nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen ons verbintenis met Christus as vereniging en as verhouding. Christus verenig ons met wie Hy as mens in die hemel is en só deel ons in wie Hy is en Hy in wie ons is. In afgodsdiens is die verbintenis met Christus ʼn intiem persoonlike verhouding, nie ʼn vereniging nie. In hierdie identiteitsverhouding met Christus word die liefde met God vernietig en verplaas met sonde. So word die intiem persoonlike verhouding die grondslag van en vir alle disfunksionele menseverhoudings asof dit liefde is terwyl dit nie is nie.

Lees of Aflaai

2014.10.19 Preek Weergeboorte bad doop bekering opvoed. God se genade oefen ons om vir God te leef

Inhoud Hierdie preek wys die hoe ons deur die evangelie en nie deur die wet nie in die nuwe lewenswyse van geloof in Jesus Christus opgevoed word. Dit wys dat die doop ʼn teken is dat ons en ons kinders deel in die genade waarin God ons opvoed. Dit wys ook dat die sogenaamde kragtige bekering in die kerk ons vervreem van die opvoeding deur God se genade vir ʼn wettiese lewenswyse buite God se genade.

Lees of Aflaai

2014.03.02 Preek Petrus bekering verloën medewerker #Imagine. Die Here doen sy verlossingswerk alleen

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die ware en valse bekering deur te wys dat Petrus se teleurstelling dat Jesus nie die Messias is wat hy Jesus wou gehad het nie, is nie ʼn voorbeeld van hoe ons moet bekeer nie. Dit wys ook dat hierdie valse bekering is die bekering waarmee die # Imagine beweging die kerk se kinders wil bekeer.

Lees of Aflaai

2020.10.04 Preek Nagmaal Losprys dienaars beker heers bevryding mag. Christus se losprys maak ons dienaars

Inhoud Hierdie preek wys dat die Here alleen ly en opstaan uit die dood om sy kerk met sy genade en liefde te bedien. Jesus Christus het nie deur sy heilswerk Baas geword nie maar Dienaar. Daarom kan ons nie sy lydingsbeker drink nie en nie só saam met Hom Baas en baasspelrig oor die goddelose wêreld word nie. Hy maak ons dienaars in sy liefde en gee vir ons nie sy lydingsbeker nie, maar die Nagmaalsbeker om te wys Hy het ons tot diens losgekoop, nie tot baasskap bemagtig nie.

Lees of Aflaai

2020.10.02 Preek Roudiens rou smart protes Einde voltooi afgehandel. Kyk, Ek maak alles nuut

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges nooit die dood as deel van die lewe kan aanvaar nie. Christus gee ons die ewige lewe en gaan die dood uit die nuwe skepping wegneem want die dood is nie deel van die lewe soos God dit bedoel, gee en herstel nie. Daarom kan Christene nooit die dood van ʼn geliefde vrolik vier as deel van die lewe nie, maar rou hulle altyd oor die dood as protes uit die sekerheid en krag van die lewe wat die Here gee.

Lees of Aflaai

2020.09.27 Preek Doop wandel seëninge wette . Die Heilige Gees lei ons babas peuters en kleuters

Inhoud Preek doop wandel seëninge wette. Hierdie preek wys dat die Heilige Gees lei babas, peuters en kleuters omdat Hy hulle lei deur hulle in te sluit en te laat deel in die seëninge van God se verbond en nie deur die voorskrifte van die wet van God nie. Daarom mag ons kinders van verbondsouers doop in die Naam van die Heilige Gees want hy lei babas. Omdat die kerk dit nie meer glo nie het hulle ʼn verbondsdoop vir babas in die Naam van die Vader ontwerp, sonder die Seun en Gees, ʼn bekeringsdoop vir kleuters die Seun sonder die Gees en ʼn doop met die Gees vir tieners sonder die teken van die doop in die Naam van die Vader en die Seun.

Lees of Aflaai

2020.09.20 Preek Bekwaam Genees toordokter. Jesus Christus is volledig toegerus om sondaars volkome te verlos

Inhoud Hierdie preek wys wat is die verskil tussen die Here wat self in Jesus vir sondaars die Christus geword het en al die Christusbeelde en -figure wat gepreek en voorgeleef word waar Jesus die Here word deur sy kruis en dood. Die Here het die Christus geword om sondaars te bedien met verlossing, nie om meer goddelike krag en mag te kry om hulle nog mee te onderwerp nie. Wie glo die Here het die Christus geword, vertrou hulle self toe aan Hom as Geneesheer, Verlosser. Wie glo Jesus het die Here geword, deur sy kruis en dood, glo in Jesus as net nog ʼn toordokter, ʼn toordokter wat jou verwyt en veroordeel vir jou siektes en jou dan onderwerp aan sy goddelike kragte en magte, sonder om jou te genees.

Lees of Aflaai