Hulpbronne in “Preke manuskripte”

2021.06.13 Preek eie aanspreeklikheid kollektiewe mag spot. God maak ons diens volhoubaar

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die pad van regverdiges en die pad van
goddeloses. Dit is die verskil tussen die pad wat God vir ons as gelowiges maak in sy
skepping teenoor die selfopgemaakte paaie van goddeloses in hulle selfopgemaakte wêrelde.
God maak ons die regverdiges in sy skepping wat ons lewe rig volgens sy wil in sy wet en
wat goddeloses ontwrig en verwar in hul eiemagtigheid

Lees of Aflaai

2021.05.30 Preek wedergeboorte Heilige Gees saad. Christene ontkiem en groei uit die evangeliewoord

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges wedergebore is deur die evangelie-verkondiging. Dit
wys ook dat die wedergeboorte van die moderne Christelikheid iets anders is. Dit is
identifikasie met God se goddelikheid. Dit is sonde wat aan die kerk opgedring word asof dit
wedergeboorte is.

Lees of Aflaai

2021.05.16 Preek opgee oorgee eie lewe. Ons leef ons lewe in Christus se verdienste

Inhoud Hierdie preek wys dat ons leef ons eie lewe op die krediet van Christus se lewe.
Christus het sy regverdige en heilige lewe se beloning opgegee en vir ons gegee as die
beloning waarbinne ons leef. Ons gee nie ons lewe op en prys vir God nie, ons leef ons lewe
op Christus se krediet vir God.

Lees of Aflaai

2021.05.09 Preek veelgodendom vader duiwel groot gebod. Christus is die Here God, nie ons eie god nie

Inhoud Preek Hierdie preek wys dat die krisis met die gebod hoe om God lief te hê, juis is dat
mense hul god só lief het. Mense het hul god met hul hele hart, siel, verstand en al hul krag
lief, maar nie die Here God nie. Christus maak dat Hy Here God vir ons is en verlos ons só
van ons eie god. Op hierdie wyse maak Christus dat ons die Here God weer kan liefhê
volgens die groot gebod.

Lees of Aflaai

2021.05.07 Preek roudiens tervergeefs sorg oorwinning Die Here is ons Herder vir ewig

Inhoud. Die openbaring van die Here as Herder maak Hom bekend in sy omvattende sorg.
Die geloof in hierdie omvattende sorg word bely met die woorde: Ek kom niks kort nie.

Lees of Aflaai

2021.05.02 Preek naaste liefde ou en nuwe self liberalisme. Christus skep in ons ‘n regverdige self

Inhoud Hierdie preek wys hoe Christus ons weer nuut maak om ons naaste lief te kan hê. Die
krag van goddeloosheid is die wet dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Goddeloses het
hul naaste lief soos hulle self, hulle goeie ou sondige self. Juis deur hul naaste soos hul self
lief te hê verniel en verinneweer goddeloses mense. Christus vernuwe ons deur ons geliefde
ou self , te herskep met ons regverdige self wie Hy ons laat wees. Op hierdie wyse maak die
Here dat ons weer aan die liefdesgebod gehoorsaam kan wees, deur ons naaste te kan liefhê
volgens ons regverdige self.

Lees of Aflaai

2021.04.25 Preek Geborge ontwrig ontsteld rus . God het ons lief soos Hy Homself lief het

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus se lyding, kruisiging en dood is die wyse waarop die Vader en Seun mekaar as God verheerlik. Dit is nie die wyse waarop hulle mekaar verneder oor ons sondigheid nie. Wat die Vader en Seun vir mekaar doen, doen hulle in hul liede vir mekaar. God het Homself lief en sluit ons in in die liefde wat Hy vir Homself het. God maak nooit liefdesverklarings waarvan ons uitgesluit is nie of liefdesverklarings oor ons terwyl Hy in Homself oor ons verdeeld en grimmig is nie. God laat ons leef in die rus van die liefde wat Hy vir Homself het. Hy ontwrig ons nie met liefdesverklarings terwyl Hy Homself oor ons self verinneweer en verneder nie.

Lees of Aflaai

2021.04.18 Preek goeie werk arbeiders werkers kinders vrede onrus. Christus maak dat ons goeie werk doen

Inhoud Hierdie preek wys dat God se teen stand teen ons sowel as ons vyandskap teen God in Christus se begrafnis finaal deur God beëindig is. Daardeur skep God ʼn vrede tussen hom en ons waar die werke waarvoor Hy ons voorberei het weer ons vreugde en ons lewe is. God maak ons nooit sy goeie werkers nie maar sy geliefde kinders wat met die goeie werke van hul Vader saam met Hom in sy skepping besig is. Só beëindig Christus ons vyandskap teen God waar ons sy aanstelling tot goeie werke opeis as ons magsposisie en hom van sy werke ontneem.

Lees of Aflaai

2021.04.04 Preek Graf leeg geestelike opstanding. Niks en niemand kan tussen ons en Chrístus kom nie

Inhoud Hierdie preek wys dat die graf van die Here leeg was omdat Hy as mens na liggaam, siel en gees uit die dood uit opgestaan het en daardeur alles wat ons van God en sy liefde kan skei, vernietig het. Dit wys op die totale ongeloofwaardigheid dat dissipels wat nooit in die opstanding van Jesus uit die dood uit geglo het nie, en Hom daaroor verraai, verloën en verlaat het, skielik twee dae na sy dood ʼn geestelike opstanding van Jesus se gees in hulle sou beleef het.

Lees of Aflaai

2021.04.03 Preek Paasvrydag lydensbeker nagmaalsbeker. Christus drink sy beker om vir ons die Nagmaalsbeker te gee

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus met die Nagmaalsbeker ons verseker dat Hy die lyding van godverlatenheid alleen dra sodat Hy vir ons die verbond vervul dat God altyd met ons is. Met die Nagmaalsbeker wys hy ons dat ons nie sy lydensbeker kan drink nie, maar net die Nagmaalsbeker waarmee Hy ons verseker dat Hy ons in sy lyding insluit sonder om self vir ons sondes te ly.

Lees of Aflaai