Hulpbronne in “Preke manuskripte”

2022.04.23 Preek Geweld misdaad plaasmoord disfunksonele regstaat. God wreek homself sodat ons net ons plig kan doen

Inhoud Hierdie preek spreek die waarheidsoomblik in ons land aan dat die regstoepassing en regspleging disfunksioneel geword het. Dit is die werklikheid van die grusaamheid van plaasmoorde. Dit wys dat ʼn gelowige gemeenskap se opneem van hulle verantwoordelikheid binne ʼn vervalle staat en anargie ʼn plig en nie wraak is nie.

Lees of Aflaai

2022.04.10 Preek lydenstyd Paasfees godverlate God met ons ander Jesus. Christus is ons enigste kans om met God te leef

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen Jesus Christus wat godverlate vir sondaars aan die kruis gesterf het en die “ander Jesus” van Satan en die geestelikes van hierdie wêreld wat van die kruis afkom om hulle spirituele leier te word. Dit wys hoe mense met hul gehoorsaamheid God naby hulle spiritualiteit wil bring maar só godloos leef. Dit wys hoe Christus as godverlate Messias die enigste wyse is waarop God met ons as sondaars leef.

Lees of Aflaai

2022.04.03 Preek intog Jerusalem lydenstyd roof godsdiens Hosanna. Jesus Christus skep aanbidding

Inhoud In hierdie lydenstyd preek word gewys dat Jesus Christus aanbidding van God skep terwyl die ander Jesus van die valse kerk roofaanbidding bedryf.

Lees of Aflaai

2022.03.27 Preek opregte rein toewyding ander Jesus Gees evangelie. Christus wy ons rein aan God

Inhoud Hierdie preek vir lydenstyd wys die verskil tussen Jesus Chrístus en die ander Jesus. Jesus Christus wy ons in reinheid aan God se liefde. In ons reinheid gee ons liefde as toewyding. Die ander Jesusse van die wêreld gee mense belonings vir hul liefde. Daarom aanbid gelowiges een Here maar die wêreld soek sterk Jesusse met wie hulle hul liefde kan prostiteer

Lees of Aflaai

2022.03.19 Preek Komplot teorie Putin absolute vors mag geweld martelaar. Christus se liefde is die waarheid waarin ons leef

Inhoud Putin het die regte gesig van goddeloosheid vir die wêreld gewys: om absolute mag oor mense te hê. Hierdie preek wys hoe in goddeloosheid godsdiens as ʼn komplot teen menslikheid geglo word sodat hulle in hulself absoluut kan wees, maar hulle altyd voorhou as die slagoffers.

Lees of Aflaai

2022.03.14 Preek Terminaal siek rousmart begrafnis. Jesus Christus is die Here wat aan dooies ʼn wonder doen

Inhoud Hierdie preek wys hoe God God is vir ons in ons rousmart in die doodsoomblikke. God antwoord die vertwyfelde vraag of God nog steeds vir ons god in die dood kan wees in Christus met ʼn versekerde “Ja.” In Jesus Christus het God Homself bemagtig om alles wat Hy in ons lewe vir ons is, ook in en na die dood vir ons te wees.

Lees of Aflaai

2022.03.13 Preek toewyding ervaring ervaar behoort. Ons leef met en vir die Here. Ons beleef Hom nie

Inhoud Christus verlos ons om vir God te leef. Ons deel een lewe met Christus as mens in die hemel. Só behoort aan Hom en daarom leef ons ons menslike lewe vir Hom. Wat ons as mens is, is ons saam met Hom en vir Hom! Wat ons as mens doen, doen ons saam met Hom en vir Hom! Goddeloses wil nie hul menslik lewe vir God leef nie. hulle wil God self beleef: hulle wil alles wat Hy as God in Homself is, as hul eie lewe en lewe, beleef.

Lees of Aflaai

2022.03.06 Preek Versoening menslike liggaam kerk. Deur die Nagmaal verseël die Here dat ons sy liggaam is

Inhoud Hierdie preek wys dat die Nagmaal bevestig dat ons ingesluit is en deel in die menswees van Christus van dag na vlees en bloed in die hemel en só met Chrístus as God versoen is. Die Nagmaal versterk ons geloof in ons vereniging met Chrístus se menswees vandag en ons geloof aan die kerk as sy liggaam, almal wie hy met Hom verenig. Uit hierdie geloof in Chrístus en aan sy kerk behandel ons mekaar volgens ons nuwe identiteit in Christus.

Lees of Aflaai

2022.02.27 Preek Kerk Kerkbou. Christus bou sy kerk op die geloofsbelydenis in Hom, nie op geestelike belewenisse nie

Inhoud Hierdie preek wys dat Chrístus sy kerk bou deur die geloofsvertroue in Hom dat Hy ons met Homself in sy menswees vandag verenig. Christus bou nie sy kerk deur ervarings, menings en opinies oor Hom nie.

Lees of Aflaai

2022.02.13 Preek Liggaam beliggaam goddelik. Ons glo in Christus en aan sy kerk, nie in die kerk en aan Jesus nie.

Inhoud Hierdie preek wys dat ons in Christus en aan sy kerk glo. Dit is hoe ons die evangelie glo. Dit wys in die dubbele betekenis van die woord “liggaam” by Paulus waar dit tegelykertyd beteken die liggaam van Christus as mens in die hemel vandag en die kerk. Ons glo in wie Christus as mens is en aan die kerk wat met Christus verenig is. Die moderne Christelikheid verdraai die evangelie na “ons glo aan Christus en in die kerk. Hulle glo aan Christus as ʼn voorbeeld hoe geestelik hulle soos Jesus kan wees en in die groepe mense wat kamstig God se goddelikheid beliggaam, uitbeeld, uitleef en meedeel aan ander mense.

Lees of Aflaai