Hulpbronne in “Nuus en Perspektief”

Nuus in vars perspektief.

Kerknuus wat u nie in die Kerkbode of Sinodale nuusbriewe sal kry nie. Kerknuus waarin daar nie die perspektiewe gestel word dat herlewing, vernuwing en transformasie is deel van gemeentegroei nie.

Kerknuus waarin daar nie gebeure vermy en verswyg word ter wille van die beelde van Versoening, Armoede en Moraliteit nie. Kerknuus waarin die kerk, kerk is en nie die gemeenskap van onderdruktes en verontregtes of bevryders en vryheidsvegters is nie.

Kerknuus wat nie gefiltreer word deur die keuses van ʼn liberaal demokratiese bril waarin die geloof en waardes van die kerk gesien word as deel van die onderdrukking van die vorige “regime” nie.

Kerklike gebeure in Gereformeerde perspektief! Kerklike gebeure in geloofsperspektief!
Nie binne die perspektief van nasiebou of die nuwe sekulêre gemeenskapsvorming nie.
Kom lees gerus en kyk of hierdie maar net nog ʼn kerklike weergawe is van die polities-, sosiaal-korrekte geestelikheid van die dag.

2016.07.22 Godsvulde Boelies

Die eerste nuwe veroordeling van gelowiges as Christene sonder die gewilligheid en bevoegdheid om versoening prakties in die land te kan maak, het nou van die kant van dr. Isak Burger van die AGS gekom in Die Beeld van 22 Junie 2016. In hierdie veroordeling word die Christelike Kerk in die land veroordeel omdat hulle nie die massabyeenkoms van 11 Junie op die Orlando Stadium in Soweto bygewoon het nie. In hierdie artikel word hierdie veroordeling en hierdie geestelikheid se waanbeeld oor versoening aangespreek.

Lees of Aflaai