Hulpbronne in “Nagevors en Gepubliseer”

Swart op Wit – 1985 1-1 – Katkisasie met vliegtuig en orkes

Dr. Manie Malan het die ys gebreek in die NG Kerk. Hy het die probleem uitgewys bínne die NG Kerk wat tot en met hom nog net in binnegesprekke buite die openbare lewe van die NG Kerk gestel is: die NG Kerk bedien dieselfde verkeerde bekering, geloof en vroomheid as die Pinksterkerke. Voor Manie Malan is hierdie waarheid verdoesel met allerlei verduidelikings oor hoe mooi die “twee strome” in die NG Kerk mekaar aanpas, aanvul en verryk. Die gewildste ontkenning van die geestelike sweer binne die NG Kerk was om te praat van die mooi Gereformeerde leer en die warm evangeliese bekerings. Manie Malan het hierdie ontkenning deurbreek met sy boek “die Trojaanse Perd” en die afgodsdiens wat die NG Kerk bedien openbaar aan die orde gestel. Met die tydskrif “Swart op Wit” het hy hierdie innerlike teenstrydigheid binne die NG Kerk aangespreek.

Die volledige versameling van “Swart op Wit” tydskrifte kan u hier op hierdie webwerf kry onder die hoof opskrif hierbo aan “Nagevors en gepubliseer”

Lees of Aflaai

VDM se begin

VDM was die tydskrif wat die inisiatief van dr. Manie Malan se tydskrif “Swart op Wit” opgevolg het. In hierdie inleiding kry u die vertelling van hoe VDM ontstaan het deur ds. Danie O’Reilly wat die redakteur van VDM was. Dit dien as inleiding vir die VDM tydskrifte wat u dan hier nou gratis kan lees.

Lees of Aflaai

Swart op Wit – 1985 1-2 – God was wel by hierdie twee rampe

Dr. Manie Malan het die ys gebreek in die NG Kerk. Hy het die probleem uitgewys bínne die NG Kerk wat tot en met hom nog net in binnegesprekke buite die openbare lewe van die NG Kerk gestel is: die NG Kerk bedien dieselfde verkeerde bekering, geloof en vroomheid as die Pinksterkerke. Voor Manie Malan is hierdie waarheid verdoesel met allerlei verduidelikings oor hoe mooi die “twee strome” in die NG Kerk mekaar aanpas, aanvul en verryk. Die gewildste ontkenning van die geestelike sweer binne die NG Kerk was om te praat van die mooi Gereformeerde leer en die warm evangeliese bekerings. Manie Malan het hierdie ontkenning deurbreek met sy boek “die Trojaanse Perd” en die afgodsdiens wat die NG Kerk bedien openbaar aan die orde gestel. Met die tydskrif “Swart op Wit” het hy hierdie innerlike teenstrydigheid binne die NG Kerk aangespreek.

Lees of Aflaai