Hulpbronne in “MP3 Preke”

20210725 Preek staatsgreep wet en orde raadsplan. God gebruik mense se geweldsplanne teen hulle self

Inhoud Hierdie preek hoe God self rebelle wat ʼn staatsgreep beplan, se staatsgreepplanne in hulle eie gemoed só vorm dat hulle eie planne hul ondergang is. Dit doen God omdat Hy reg en geregtigheid lief het. In en deur sy reg en geregtigheid skep en onderhou God self wet en orde in gemeenskappe. God hou mense regsaanspreeklik binne wet en orde op so wyse dat selfs nie of priesters of konings verhewe is bo die reg nie. God voer sy raadsplan uit om wet en orde te skep en te handhaaf ook deur die magsvergrype van magtiges.

Lees of Aflaai

20210718 Preek staatsgreep opstand onrus anargie. Konings regeer deur die guns van God, nie van die massa nie

Inhoud Hierdie preek wys die oorsprong, inhoud en verloop van Absalom se beplande staatsgreep teen Dawid. Dit wys ook Dawid se staatsmanskap tydens hierdie staatkapingspoging en hoe God sy raadsplan om Salomo koning te maak uitvoer deur Absalom as moordenaar en anargis met sy eie geweld te vernietig. In hierdie uitleg van hierdie staatsgreep kan gelowiges ontdek hoe God voor, tydens en deur ʼn staatsgreep konings aanstel wie in sy guns is en mense wat in mense se guns is met hulle eie geweld waarmee hulle na mag gryp vernietig.

Lees of Aflaai

20210711 Preek Pandemie Covid-19 raadsplan missie visie Christus begin en voltooi God se onderneming met ons

Inhoud Hierdie preek wys dat ons in die geloof leef in Christus se onsigbare liefde en sy vervulling van al God se ondernemings met ons lewe. Ons leef nie met geloof in die missies en vissie wat ons vir ons eie lewe sien nie. Wie leef in die geloof in hulle eie doelstellings en doelwitte sal deur die vernieling van hierdie pandemie die sigbare waarin hulle glo, verloor, moeg word en uitsak. Omdat ons in die onsigbare Chrístus glo, sal ons nie ons geloof in Hom verloor, moeg word en uitsak op die lewe nie, want Hy hou aan met ons en voltooi alles wat Hy met ons onderneem het vir en met ons.

Lees of Aflaai

20210704 Preek Daaglikse brood afhanklik aangewese nood bid mediteer. Die Here versorg ons aanhoudend, oomblik vir oomblik

Inhoud Hierdie preek wys dat ons liggaamlike menslikheid ons oomblik tot oomblik op God se aanhoudende sorg aangewese maak. Christus is die Here wat ons oomblik tot oomblik versorg met alles waarvoor ons op Hom aangewese is. Daarom kan ons dag tot dag, oomblik tot oomblik vir elke behoefte tot Hom bid. Die moderne Christelikheid minag hierdie aangewesenheid op God vir hulle eiemagtigheid waarin hulle vir God gee wat God nodig het en daarom God se praat-saam vriende word. Daarom vervang die moderne Christelikheid ook gebed met meditasie waardeur God ons praatsaam maat word. Die pandemie het hierdie eiewaan vernietig en ons oomblik tot oomblik aangewesenheid op Christus weer herbevestig.

Lees of Aflaai

20210627 Preek Getuig storie sosiale opheffing in pas ritme. Ons getuig oor Christus en vertel nie godstories nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die inhoud van ʼn getuienis oor Christus en vertellings oor wat mense vir God doen, van God sien en met God beleef. Dit wys dat Christus deur getuienis oor Hom, geloof en geloofsgehoorsaamheid in mense skep, maar as God absoluut niks deur godstories doen nie. Wat met mense gebeur deur godstories is eenvoudig net wat mense met mense doen, nie wat God met mense doen nie. Dit wys ook hoe die NG Kerk se nuwe missionaliteit berekend net godstories is en nie meer getuienis oor Christus wil wees nie.

Lees of Aflaai

20210620 Preek evangelie goeie nuus storie mites getuie. Christus is die Nuusmaker nie ‘n storie nie

Inhoud Hierdie preek wys de verskil tussen God se uitvoer en openbaring van sy verlossingsplan en mense se selfopgemaakte godstories van afgode. God maak nuus en laat sy verlossing gebeur. Vir afgode moet mense stories met mooi boodskappies opmaak waarin mense hulle kan inleef. Nuus word geglo, nie beleef nie. Net so word God se verlossingsdade geglo. Godstories word beleef. Die evangelie van God se magsdade word deur getuies aangekondig. Godstories word deur storievertellers opgemaak. Die Bybel noem godstories fabels, mits en legendes. Die NG Kerk is besig om nuwe godstories op te maak in die plek van die getuienis van die heilsdade van Christus, sodat mense nie meer in die evangelie glo nie maar met God identifiseer.

Lees of Aflaai

20210613 Preek eie aanspreeklikheid kollektiewe mag spot. God maak ons diens volhoubaar

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die pad van regverdiges en die pad van
goddeloses. Dit is die verskil tussen die pad wat God vir ons as gelowiges maak in sy
skepping teenoor die selfopgemaakte paaie van goddeloses in hulle selfopgemaakte wêrelde.
God maak ons die regverdiges in sy skepping wat ons lewe rig volgens sy wil in sy wet en
wat goddeloses ontwrig en verwar in hul eiemagtigheid

Lees of Aflaai

20210606 Preek Vergifnis vra bid bekeer. Christus gee ons vergifnis wanneer ons om vergifnis vra

Inhoud Hierdie preek wys die nuwe betekenis wat Jesus Christus se lyding en opstanding uit
die dood gee aan vergifnis van ons sonde. Christus maak die vra om vergifnis, net ʼn vraag,“n
Vraag waardeur ons vergifnis ontvang net omdat ons vra. Ons verkry nie meer vergifnis deur
ons bekering nie, maar net deur te vra

Lees of Aflaai

20210530 Preek wedergeboorte Heilige Gees saad. Christene ontkiem en groei uit die evangeliewoord

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges wedergebore is deur die evangelie-verkondiging. Dit
wys ook dat die wedergeboorte van die moderne Christelikheid iets anders is. Dit is
identifikasie met God se goddelikheid. Dit is sonde wat aan die kerk opgedring word asof dit
wedergeboorte is.

Lees of Aflaai

20210516 Preek opgee oorgee eie lewe. Ons leef ons lewe in Christus se verdienste

Inhoud Hierdie preek wys dat ons leef ons eie lewe op die krediet van Christus se lewe.
Christus het sy regverdige en heilige lewe se beloning opgegee en vir ons gegee as die
beloning waarbinne ons leef. Ons gee nie ons lewe op en prys vir God nie, ons leef ons lewe
op Christus se krediet vir God.

Lees of Aflaai