Hulpbronne in “MP3 Preke”

20211008 Preek Skrikbeeld vries veg vlug Kaleb. Ons kan want die Here is ons beskutting

Inhoud Hierdie preek wys die verskil om in droomland of binne die beloftes van God in sy skepping te leef. In droomland is alle berigte oor die werklike land en gemeenskap vir mense skrikbeelde wat hulle in hul roeping en dagtaak laat vries, laat veg met mekaar en uit God se beloftes vlug. In ons vertroue in God se beloftes sien ons nie skrikbeelde van eie magtiges en wetteloses se grootsheid en ons nietigheid nie, maar hoe maklik hulle die prooi van hul eie goddeloosheid is, en maklik verslaan kan word. Wie God vertrou, besef die werklikheid van God se skepping, neem besluite oor hul roeping en bestuur en beplan hul dagtake.

Lees of Aflaai

20211003 Preek voorsien plan visie missie gewone lewe. God is met sy raadsplan en ons met ons dagtake besig

Inhoud Hierdie preek wys dat God in sy voorsienigheid met sy raadsplan besig is en ons met ons gewone daaglikse roeping en dagtake. Ons roeping en dagtake is nie ʼn manier waarop ons betrokke raak saam met God in sy voorsienige besluit en beskikking van alles nie. Ons kan ons aan ons dagtake toewy in die rus dat God altyd ons met ons gewone lewe en dagtake in sy voorsienige raadsbestuur insluit. Daar is geen geestelike bedrywighede wat ons God se raad kan laat ken en ons daarin inspraak of samewerking in gee nie.

Lees of Aflaai

20210926 Preek slagspreuk belydenis heerser Hoof liggaam. Jesus is Here en Christus

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die kerk se geloofsbelydenis dat Jesus Here en Christus is en die geestelikes se slagkreet “Jesus is Here!” Hull regverdig hul slagkreet vir Jesus uit 1 Kor. 12: 3, maar die Here verwerp hul slagkreet in Matteus 7: 21 – 24. Dit wys dat Jesus as Hoof van sy liggaam vervul sy lidmate met die volle liefde van God en genadegawes, terwyl deur die slagkreet “Jesus is Here” mense Jesus hul organisasie se heerser maak en God sy dienaars die kerk se bemagtigde leiers maak. Dit roep die gelowiges op om nie hierdie heerser te aanvaar nie maar te bly vashou aan die Here Jesus Christus, en die kerk nie met ʼn wettelose geestelikheid te laat oorspoel nie.

Lees of Aflaai

20210919 Preek prediker predikant diens aanbidding Samuel. God skep bedienaars van sy Woord vir sy kerk

Inhoud hierdie preek wys hoe God self as Here oor alle magte in hemel en op aarde vir Hom bedienaars van sy Woord skep en vorm. Ook hoe God hulle wat sy diens vir hulle goddeloosheid en losbandigheid kaap, uit sy diens verwyder. God self maak predikante en professore wat Hom, sy offer en aanbidding minag, veragtelik. Hulle moet met in hierdie veragtelikheid gesien en hanteer word deur gelowiges. Gemeentes moet God vertrou om self predikers vir die evangelie-bediening te vorm, ook deur die goddeloosheid van geestelike magte in die kerk heen, en net hulle tot diens roep wie God self vir sy diens gevorm het.

Lees of Aflaai

20210917 Preek Roudiens breekbaar skat behoue. God bewaar ons vir die kosbaarheid om Christus se lewe te deel

Inhoud Hierdie preek wys dat niks in ons menswees onbreekbaar is nie, maar dat in ons breekbaarheid is God die heen wat ons hanteer deur al die bestierings wat Hy oor ons bring en al die ellende wat ons oor onsself bring op so wyse dat Hy ons vir die lewe wat ons met Chrístus deel behoue laat bly. Christus sel lewe, niks in ons eie menswees nie is ons skat wat God in ons bewaar en voor bewaar.

Lees of Aflaai

20210912 Preek angs sorg besorg bekommerd baas Mammon. Ons behoort aan en en dien die Here

Inhoud Hierdie preek wys dat jy nie jou eie baas kan wees en aan Jesus Chrístus kan behoort nie. Wie hulle eie baas wil wees, doen dit om in dit wat hul vir hul self verkry sekuriteit vir hul lewe te vind. Wie sekuriteit in hul besittings vir die lewe vind, leef in angs oor die kwaad in die wêreld. Christene behoort aan die Here en dien Hom in die sekuriteit van sy sorg en daarom bekommer hulle nie oor die kwaad in die wêreld maar is hulle besorg oor hulle dienswerk van elke dag.

Lees of Aflaai

20210905 Swaarkry inspanning stres. Ons dien God binne die spanningsveld van die troos en lyding van Christus

Inhoud Hierdie preek wys hoe Christus ons swemafrigter is wat ons deur ons vrese en onbeholpenheid heen vat om ons te oefen binne ons diensbaarheid aan God. Christus laat ons leef binne die spanningsveld van troos en lyding as die ruimte waarin ons God dien. Afgodsdiens wil buite hierdie inspanning van godsdiens leef en verval daarom binne die wisselvalligheid van opgewondenheid en stres. In spiritualiteit is Jesus nie meer ons lewensafrigter nie, maar net ʼn animasie-karakter in ons ontvlugting uit die eise van ʼn diensbare lewe aan God.

Lees of Aflaai

20210829 Preek Navolg volg voorbeeld. Christus lei en leer ons met die evangelie

Inhoud Hierdie preek wys wat is die geloofsinhoud van navolging en die volg van Christus asook wat die geloofsinhoud van “voorbeeld volg” is. Dit wys ook hoe die moderne Christelikheid hierdie geloofsinhoud verdraai deur die navolging en volg van Christus te verander na die volg van geestelike gidse en mentors.

Lees of Aflaai

20210827 Preek Roudiens begrafnis. Ons diens aan die Here is onverganklik, onbesmet en onverwelklik

Inhoud Christus maak ons diens aan God onverganklik, onbesmet en onverwelklik, omdat Hy ons as mense liggaamlik weer uit die dood sal laat opstaan. Ons diens vandag aan die Here is deel van ons toekoms, nie deel van ons verlede nie. Met hierdie hoop kan ons aanhou goed doen deur swaarkry heen.

Lees of Aflaai

20210822 Preek troetel liefde bly godservaring gehoorsaam. Christus laat ons in God se liefde bly leef

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen oulike liefde vir God en gehoorsame liefde vir God. Dit is die verskil tussen kuier-liefde en bly-liefde! Christus laat ons in God se liefde bly en maak dat ons Hom en ons naaste volgens sy wet wil lief hê. In afgodsdiens wil ons oulik wees deur so groot en magtig soos God te speel en só bemagtig te word deur tussen mense groot en magtig te speel.

Lees of Aflaai