Hulpbronne in “Luther”

Die 95 Stellings 31 Oktober 1517 Wittenberg Duitsland

Op 31 Oktober 1517 het Martin Luther 95 stellings aan die kasteelkerk in Wittenberg se deur as kennisgewing tot openbare debat opgesit. Hier kry u ʼn Afrikaanse vertaling van hierdie stellings deur ds. PJ Kriel ter herdenking aan die 500 se Reformasie na hierdie gebeurtenis.

Lees of Aflaai

ʼn PREEK OOR AFLAAT EN GENADE 1518. MARTIN LUTHER.

Hierdie preek van Luther is baie vroeg in 1518 in druk uitgegee en waarskynlik nog selfs in 1517 gepreek. Dit is ‘n samevatting van die 95 stellinge en verduidelik dit eenvoudig aan die gemeente in Wittenberg. Daarin probeer Luther dit vir die lidmate verduidelik en verstaanbaar maak.

Lees of Aflaai

Luther se brief aan Staupitz 30 Mei 1518.

In hierdie brief van Martin Luther aan die hoof van die Augustynse orde waaraan hy behoort het, herinner Luther Staupitz aan hulle gesprek oor boetedoening en wattter nuwe insig dit vir hom gebring het. Dit was nog voor die 95 stellinge. Hy stel ook dat net voor sy 95 stellinge het hy al die nuwe betekenis van die woord “bekering” in die Grieks teruggevind in plaas van die Latynse woord “boetedoening” waarmee die woord “bekering in die Vulgata vertaal was.

Lees of Aflaai

Die geskiedenis van die aflaatstryd soos deur Luther self beskryf 1545

Hierdie is ʼn artikel deur Martin Luther self nou in Afrikaans vertaal. Die leser kan sy eie weergawe van wat met hom, en die geloofsaak wat hy aan die orde gestel het, gebeur het na hy die 95 stellings openbaar gemaak het.

Lees of Aflaai

Om deel te wees van die bekering in die 95 stellinge. Die 500 jarige herdenking van die 95 stellinge.

Die ontginning van die geloofsaak wat Martin Luther weer deel van die kerk gemaak het, is net moontlik as ons dit vandag stel teenoor die moderne Christelikheid se afgodsdiens. Luther het met die 95 stellings aan die begrip bekering weer sy Bybelse betekenis terug gegee het.

Lees of Aflaai