Hulpbronne in “Levubu geskiedenis Mp3”

20160315 Levubugeskiedenis Retief Redelinghuys gesels oor die beginjare van Levubu

Retief, Pieter Eduard Retief Redelinghuys, gebore 5.11.1937 in die Paarl vertel hoe die Retiefs in Levubu aangekom het en van die jare van die 1939 en 1954 vestiging. Retief is na sy skooljare op Paarl Gimnasium na Australie om daar praktiese ondervinding in piesangboerdery op te doen. In 1957 het hy terug gekom en met piesangs in Levubu begin boer. Hy het diep spore in die piesangbedryf getrap en was jarelank ook op die piesangbeheerraad.

Lees of Aflaai

Levubu geskiedenis 20101217 Lionel Hartman gesels oor sy Levubu jare Deel 4

Lionel Hartman gesels oor sy Levubu jare. Oom Lionel Hartman gesels oor die 1966 droogte, die nuwe ontwikkeling en uitbreiding van die pynappelbedryf in Levubu in die sestigs en sewentigs, Nthume sendingstasie en die vennootskap tussen Lionel en Piet de Jager, die ontwikkeling binne die Levubu kooperasie, die opkoms van die derde geslag jongboere in die 80’s en sy persoonlike lewe.

Lees of Aflaai

Levubu geskiedenis 20101217 Lionel Hartman gesels oor Levubu Deel 3

Lionel Hartman gesels oor Levubu. Oom Lionel gesels oor die stigting van die eerste piesangsbemarkingsmaatskappy, die stigting van die Levubu Kooperasie, die skouervryf tussen gevestigde boere en proefhuurders, die reel van boeredae as inligtingsgeleentheid oor nuwe boerderytegnieke, die ontwikkeling van die E persele en die bestuur en uitleg van die Levubu nedersetting.

Lees of Aflaai

Levubu geskiedenis 20101216 Lionel Hartman gesels oor Levubu Deel 2

Lionel Hartman gesels oor Levubu. Oom Lionel gesels oor die opleef van die piesangbedryf in 1952 -, die eerste pynappelbedryf in Levubu en die sitrus bedryf. Ook oor paaie, produkte en markte. Hy gesels oor die 1954 perseelontwikkeling na die bou van die Albasinidam en die opleef van die skoolgemeenskap deur hierdie invloei van nuwe boere.

Lees of Aflaai

Levubu geskiedenis 20101216 Lionel Hartman gesels oor Levubu Deel 1. mp3

Lionel Hartman gesels oor Levubu. Oom Lionel was sedert vroeg vyftigs boer op Levubu. Hy was van die begin af betrokke by die gemeenskap en NG Gemeente. Hy was die laaste jare van sy lewe leierouderling van die NG Kerk en die kulturele leier van die Levubugemeenskap. In hierdie gedeelte gesels hy oor sy studentejare, sy werk in Tanganyika en Swaziland en sy eerste jaar in Levubu.

Lees of Aflaai

20161209 Levubu geskiedenis Paul Fouche gesels oor die Fouches en Levubu

Paul Fouche gesels oor die Fouches en Levubu. Sy pa en ma, Piet en Ria Fouche, het as onderwysers in die vroegveertiger jare op die Berlynse sendingstasie Tshakuma, in die Levubu vallei, kom bly en werk. Piet was van sy aankoms af betrokke by die Levubugemeenskap as kerkraadslid en Sondagskool onderwyser. Ria was die stigter van die Vrouesendingbond en het ook as die sameroeper en afrigter van die gemeenskapskonserte, in die tyd sonder TV, by tannie Baby Taljaard in die vroeg vyftigs oorgeneem. Paul was as kind deel van die kinderwereld van Levubu, as jongman boer in Levubu en later ook dosent by die Venda universiteit. Hy deel sy herinneringe met die gemeenskap. Al die fotos van die Levubu konserte op facebook was van die konserte en eenbedrywe wat Ria Fouche afgerig en opgevoer het.

Lees of Aflaai