Hulpbronne in “Jonkgelowig”

Die beeld wat van jong mense in die kerk geskep word, is dat hulle eerder in musiek as godsdiens belangstel, dat hulle eerder vermaak wil word as om na die waarheid te vra, dat hulle meer wil weet van verhoudings met mekaar as van God, dat hulle eerder hulle hande wil rondswaai en hulle voete wil stamp as om te soek na waardes, dat hulle meer gevoelsmense is en daarom met belewenisse bedien moet word en nie met die woord van God nie.

Ons sien jongmense nie só nie.

Jongmense is nie mense wat met musiek, vermaak, verhoudings en belewenisse na God verlei moet word nie. Hulle is volwaardige gelowiges met dieselfde geestelike innerlike en diepte as ander mense in die gemeente.

Vir jongmense is daar nie ʼn ander bron vir geestelike lewe as die Woord van God nie. Die Woord van God is ook die Woord vir jongmense. Hulle moet nie hulle geestelike krag uit geestelikes en goddeloses se belewenisse kry net omdat hulle jonk is nie. God skep geloof en gehoorsaamheid, voed en sterk geloof en gehoorsaamheid ook in jongmense deur sy Woord, nie geestelikes se innerlike aandoeninge nie.

Hierdie waanbeeld is volgens ons oortuiging deel van die probleem in die kerk en nie die oplossing nie: dat geestelikes jongmense van die werklike inhoud van die Woord van God weghou om hulle aan hulle eie geestelikheid te onderwerp.

Dit was nog altyd die strategiese denke van die moderne Christelikheid in die NG Kerk: om jongmense voor te hou as die stormtroepe en yweraars vir hulle geestelikheid. So kon geestelikes hulle self as nuwe leiers bemagtig in uitvoerende posisies in die kerk terwyl hulle kinders as getuies op strate uitstuur om werk te probeer doen wat onhaalbare droombeelde van ou mense is. So kon hulle ʼn nuwe seremoniële godsdiens, waarin ou manne hulle self bemagtig as seremoniemeesters tussen God en mense, in die kerk instel, terwyl hulle voorgee kinders wil nagmaal gebruik.

Hier wil ons hierdie waanbeelde aan die orde stel en die inhoud van die Here se wet en evangelie stel teenoor die verspottighede en ligsinnigheid wat voorgehou word as die belangstelling van jongmense.

Ons wil jongmense wys dat hulle die reg het om te kies tussen die inhoud van die Woord van God en die leë ervarings en belewenisse waarmee geestelikes hulle verwring.

Gebruik gerus ons webwerf vir julle vrae en stellings. Die inligting ons op die tuisblad.

02 Jonkgelowig Jongmense moet vegters vir ou dominies se geestelikheid wees

Hierdie pamfletjie word sommer die oggend ʼn preek vir jongmense.

Lees of Aflaai