Hulpbronne in “In Gesprek”

1994.10.10 Die grondbeginsels van die Gereformeerde identiteit in teenstelling met huidige geestesstrominge

Hierdie dokument was ‘n poging van ds. PJ Kriel in 1994 om ‘n oop gesprek oor die Gereformeerde identiteit van die NG Kerk binne die Noord Transvaalse Sinode aan die gang te kry. DIe Leer en Aktuele sake kommissie van die Sinode het gestem om hierdie poging van die Sinode te weerhou. Hulle het die beleid van diverse spiritualiteite aan die Sinode voorgehou. Die Sinode het hierdie rigting gevolg. Lede van hierdie kommissie het verteenwoordigers en beskermhere van die Rooms Katolieke mistiek en seremoniele geestelikheid binne die NG Kerk geword.

Lees of Aflaai