Hulpbronne in “Geloofsonderrig”

Les 9 God vergewe ons net deur die evangelie sonder dat ons God liefhet

Vir die lees van die les kan u die volgende tabel in die volgende dokument gebruik om die les te vergemaklik

Lees of Aflaai

Les 9 Vergifnis net deur die evangelie en deur geloof alleen – tabel

Hierdie tabel help u om na les 9 te kyk en te luister

Lees of Aflaai

Les 9 God vergewe ons net deur die evangelie sonder dat ons God liefhet

U kan die volgende Skrifgedeeltes gereed kry om na die les te luister
Romeine 1 verse 16 en 17
Romeine 3 vers 21
Romeine 10 vers 4

Lees of Aflaai

Les 10 Die kunstigheid om verlorenheid vir God te glo en te ervaar as God se redding Mp3

In hierdie geloofsgesprek word gewys hoe die moderne Christelikheid dit wat die Woord van God as verlorenheid vir God openbaar, vandag leer asof dit redding is. Die moderne Christelikheid is die geestelike kunstigheid om verlorenheid vir God te glo en ervaar as redding, om die straf en oordeel van God te ervaar as vergifnis deur God. Vir die luister na hierdie geloofsgesprek kan u die volgende Skrifgedeeltes gereed hou.
Romeine 10: 1 – 4
Romeine 3: 19
Galasiers 1: 8 en 9
Romeine 2: 19 -21.
Matteus 16: 6 en 12
Matteus 23: 8 – 10
Romeine 1: 1 en 10: 14 – 17

Lees of Aflaai