Hulpbronne in “Bybelstudie”

Ons wil weer die Bybel lees en hoor as die Woord van God. Ons wil nie die Bybel lees en hoor as die menings van mense oor God of as mense se belewenisse van God nie.

Dit is tans die twee Bybelbenaderings waarin die Bybel as Woord van God gewoon net verlore raak. Die een is waar mense hulle eie ervarings en belewenisse met God inleef in die Bybel in. Die ander is waar die Bybel gelees word as die menings en ervarings van God van persone in die verlede in hulle eie kultuur en met hulle eie opvatting oor God. Uit hierdie menings en ervarings moet ons weer vir onsself ʼn eie mening en ervaring van God uit die Bybel rekonstrueer as ons eie persoonlike boodskap.

In al twee hierdie benaderings word die openbaring van die Evangelie en God se wil in sy wet verdring. Ons belydenis oor wie God is en wat Hy vir ons doen word leerstellings wat ons sou opstel wat nie eie sou wees aan die inhoud en aard van die Bybel nie.

Daarom wil ons die Bybel lees en hoor as die Woord van God oor wie Hy is en wat Hy doen – en waarin Hy Homself aan ons bekend maak. Hierin wil ons weer ons geloof en gehoorsaamheid vind soos die kerk dit gevind – as dit wat God in ons skep deur sy Woord.