Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

20180610 Ons behoort as man en vrou aan die Here en is vir mekaar gegee

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die huwelik as magsinstelling en die huwelik as liefdesverbintenis tussen man en vrou. Die verskil gaan oor of man en vrou saam aan die Here behoort en of hulle aan hulle self en aan mekaar behoort. Behoort hulle saam aan God, ontdek hulle mekaar wie God elkeen…


2018.06.10 Ons behoort as man en vrou aan die Here en is vir mekaar gegee

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die huwelik as magsinstelling en die huwelik as liefdesverbintenis tussen man en vrou. Die verskil gaan oor of man en vrou saam aan die Here behoort en of hulle aan hulle self en aan mekaar behoort. Behoort hulle saam aan God, ontdek hulle mekaar wie God elkeen…


2018.06.03 Christus se liefde gee ons die geloofsonderskeiding tussen wat liefde is en waarvan ons hou

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud hierdie preek wys dat die wyse waarop Christus ons as sy kinders liefhet, gee ons die geloofsonderskeiding tussen liefde en dit waarvan ons gewoon net hou. Die redes wat ons voorhou vir dit waarvan ons hou, word genoem opvattings, dit is opinies, menings en gevoelens. Die rede hoekom ons God liefhet, is omdat ons…


20180603 Christus se liefde gee ons die geloofsonderskeiding tussen wat liefde is en waarvan ons hou

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud hierdie preek wys dat die wyse waarop Christus ons as sy kinders liefhet, gee ons die geloofsonderskeiding tussen liefde en dit waarvan ons gewoon net hou. Die redes wat ons voorhou vir dit waarvan ons hou, word genoem opvattings, dit is opinies, menings en gevoelens. Die rede hoekom ons God liefhet, is omdat ons…


20180527 Omdat ons in Christus ingedoop is, is ons God se beloftekinders

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat babas ook die Here se beloftekinders is en daarom erfgename is van die Abrahamsbelofte. Die doop met water is ʼn teken dat hulle ingedoop is in Christus in wie Hy as mens in hulle plek vir hulle vandag is. Om ingedoop in Christus te wees, beteken om ingesluit te wees…


2018.05.27 Omdat ons in Christus ingedoop is, is ons God se beloftekinders

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat babas ook die Here se beloftekinders is en daarom erfgename is van die Abrahamsbelofte. Die doop met water is ʼn teken dat hulle ingedoop is in Christus in wie Hy as mens in hulle plek vir hulle vandag is. Om ingedoop in Christus te wees, beteken om ingesluit te wees…