Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

20200531 Preek Romeine 10 belewenis ervaring teenwoordigheid Christus laat ons saam met Hom as Here leef

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Preek Romeine 10 Ervaring. Belewenis Teenwoordigheid. Hierdie preek wys die verskil van ʼn lewe in die geloof in die Here se magtige teenwoordigheid en ʼn lewe waardeur mense hul self uit God se teenwoordigheid wegkeer met geestelike ervarings van ʼn afgod wat hulle in hul self opmaak en die naam “Jesus” voor gee.


2020.05.31 Preek Romeine 10 belewenis ervaring teenwoordigheid Christus laat ons saam met Hom as Here leef

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Preek Romeine 10 Ervaring. Belewenis Teenwoordigheid. Hierdie preek wys die verskil van ʼn lewe in die geloof in die Here se magtige teenwoordigheid en ʼn lewe waardeur mense hul self uit God se teenwoordigheid wegkeer met geestelike ervarings van ʼn afgod wat hulle in hul self opmaak en die naam “Jesus” voor gee.


20200524 Preek Slagoffer Martelaar tempel dienaars Jesus Christus maak ons tuis in sy verbondstrou nie op puinhope nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Slagoffer Martelaar tempel dienaars. Jesus is die Christus en Here wie vir sy kinders die tempel is van God se verbondstrou en liefde. Jesus is die Christus wie die tempel en stad om die tempel in Jerusalem ʼn puinhoop gemaak het. Jesus het sy mag om Christus en Here te wees in die hemel…


2020.05.24 Preek Slagoffer Martelaar tempel dienaars Jesus Christus maak ons tuis in sy verbondstrou nie op puinhope nie

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Slagoffer Martelaar tempel dienaars. Jesus is die Christus en Here wie vir sy kinders die tempel is van God se verbondstrou en liefde. Jesus is die Christus wie die tempel en stad om die tempel in Jerusalem ʼn puinhoop gemaak het. Jesus het sy mag om Christus en Here te wees in die hemel…


20200517 Preek Gebed Meditasie Bekering God draai ons na Hom om Hom in gebed aan te roep

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen ʼn gebed tot God en ʼn gebed tot ʼn afgod. ʼn Gebed tot God is wanneer ons God in sy verbondstrou aanroep wie God met ons is en ons sy kinders met hom maak. ʼn Gebed tot ʼn afgod is om net met jou eie goddelikheid binne in…


2020.05.17 Preek Gebed Meditasie Bekering God draai ons na Hom om Hom in gebed aan te roep

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen ʼn gebed tot God en ʼn gebed tot ʼn afgod. ʼn Gebed tot God is wanneer ons God in sy verbondstrou aanroep wie God met ons is en ons sy kinders met hom maak. ʼn Gebed tot ʼn afgod is om net met jou eie goddelikheid binne in…


20200510 God laat ons met Hom in sy liefde leef. God leef nie binne in ons nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus is God met ons en Hy maak ons weer waarvoor Hy as Skepper ons voor bestem het. Christus laat ons ons roeping om mens vir God te wees, teenoor God vervul. Die afgod wat binne in mense is en as Jesus benoem word, verteer ons menslikheid vir sy…


2020.05.10 Preek Mistiek liefde roeping God laat ons met Hom in sy liefde leef. God leef nie binne in ons nie

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus is God met ons en Hy maak ons weer waarvoor Hy as Skepper ons voor bestem het. Christus laat ons ons roeping om mens vir God te wees, teenoor God vervul. Die afgod wat binne in mense is en as Jesus benoem word, verteer ons menslikheid vir sy…


20200426 Preek narsisme afgoddsdiens naasteliefde Jesus Christus verlos ons van vandag se afgod wat Jesus genoem word

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Preek Hierdie preek wys dat mense van God ʼn narsistiese god maak: ʼn god wat alles begeer en wil beheer maar wat nie die eienskappe het om God te wees nie. Hierdie afgod gee hulle die Naam Jesus, en maak Jesus só die wip en vanggat om mense in hulle geestelike mag vas te…


2020.04.26 Preek narsisme afgod naasteliefde Jesus Christus verlos ons van vandag se afgod wat Jesus genoem word

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Preek Hierdie preek wys dat mense van God ʼn narsistiese god maak: ʼn god wat alles begeer en wil beheer maar wat nie die eienskappe het om God te wees nie. Hierdie afgod gee hulle die Naam Jesus, en maak Jesus só die wip en vanggat om mense in hulle geestelike mag vas te…