Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

2020.09.20 Preek Bekwaam Genees toordokter. Jesus Christus is volledig toegerus om sondaars volkome te verlos

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys wat is die verskil tussen die Here wat self in Jesus vir sondaars die Christus geword het en al die Christusbeelde en -figure wat gepreek en voorgeleef word waar Jesus die Here word deur sy kruis en dood. Die Here het die Christus geword om sondaars te bedien met verlossing, nie…


20200913 Preek Vergifnis Evangelie Wet Restitusie Vergoed liefde. Ons glo in Christus en aan sy vergifnis

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Vergifnis wet evangelie restitusie vergoed liefde. Hierdie preek wys dat Christus ons deur die evangelie en nie deur die wet vergewe nie. Daarom mag ons mekaar ook nie meer deur die wet nie maar deur die evangelie vergewe. Vergifnis deur die wet beteken om jou sondes reg te maak en jou sondigheid reg te…


2020.09.13 Preek Vergifnis Evangelie Wet Restitusie Vergoed liefde. Ons glo in Christus en aan sy vergifnis

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Vergifnis wet evangelie restitusie vergoed liefde. Hierdie preek wys dat Christus ons deur die evangelie en nie deur die wet vergewe nie. Daarom mag ons mekaar ook nie meer deur die wet nie maar deur die evangelie vergewe. Vergifnis deur die wet beteken om jou sondes reg te maak en jou sondigheid reg te…


20200906 Preek Erfenis blydskap bedreiging bloed offer. God gee ons die gawe om in sy liefde te leef

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat God Homself in Christus ons erfdeel maak. Hy gee Hom en sy liefde as gawe sodat ons Hom onbevange kan dien. Daarom is ons lewe ons vreugde en leef ons ons eie lewe in sy liefde en diens. Hy maak dat ons altyd ons lewe as diens aan God oordink.…


2020.09.06 Preek Erfenis blydskap bedreiging bloed offer. God gee ons die gawe om in sy liefde te leef

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat God Homself in Christus ons erfdeel maak. Hy gee Hom en sy liefde as gawe sodat ons Hom onbevange kan dien. Daarom is ons lewe ons vreugde en leef ons ons eie lewe in sy liefde en diens. Hy maak dat ons altyd ons lewe as diens aan God oordink.…


20200830 Preek Doop Genees immuun inent oefening Die Here is ons Dokter nie ons fiksheidsinstrukteur nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Preek doop Genees immuun inent oefening. Hierdie preek wys hoe die Here Jesus ons Geneesheer en nie een of ander geestelike fiksheidsinstrukteur is nie. Jesus se lyding, kruisiging, dood en opstanding is waarmee Hy ons ʼn nuwe geaardheid gee wat ons immuniteit teen sonde gee. Jesus se lyding en opstanding kan nooit geestelike oefeninge…


2020.08.30 Preek Doop Genees immuun inent oefening Die Here is ons Dokter nie ons fiksheidsinstrukteur nie

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Preek doop Genees immuun inent oefening. Hierdie preek wys hoe die Here Jesus ons Geneesheer en nie een of ander geestelike fiksheidsinstrukteur is nie. Jesus se lyding, kruisiging, dood en opstanding is waarmee Hy ons ʼn nuwe geaardheid gee wat ons immuniteit teen sonde gee. Jesus se lyding en opstanding kan nooit geestelike oefeninge…


20200823 Preek Filippense 4 vers 13. Voorspoed sukses vervul krag. Ons leef in vervulde en versekerde liefde vir altyd

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Preek Filippense 3 vers 13. Voorspoed sukses krag. Hierdie preek wys die verskil tussen die krag wat die Here ons gee om die lewe in Christus deur alle voor en teenspoed te kan leef teenoor die goddelike kragte wat mense in hul bygeloof wil hê om in alles altyd suksesvol en net voorspoedig te…


2020.08.23 Preek Filippense 4 vers 13. Voorspoed sukses vervul krag. Ons leef in vervulde en versekerde liefde

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Preek Filippense 3 vers 13. Voorspoed sukses krag. Hierdie preek wys die verskil tussen die krag wat die Here ons gee om die lewe in Christus deur alle voor en teenspoed te kan leef teenoor die goddelike kragte wat mense in hul bygeloof wil hê om in alles altyd suksesvol en net voorspoedig te…