Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

20220313 Preek toewyding ervaring ervaar behoort. Ons leef met en vir die Here. Ons beleef Hom nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Christus verlos ons om vir God te leef. Ons deel een lewe met Christus as mens in die hemel. Só behoort aan Hom en daarom leef ons ons menslike lewe vir Hom. Wat ons as mens is, is ons saam met Hom en vir Hom! Wat ons as mens doen, doen ons saam met…


2022.03.13 Preek toewyding ervaring ervaar behoort. Ons leef met en vir die Here. Ons beleef Hom nie

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Christus verlos ons om vir God te leef. Ons deel een lewe met Christus as mens in die hemel. Só behoort aan Hom en daarom leef ons ons menslike lewe vir Hom. Wat ons as mens is, is ons saam met Hom en vir Hom! Wat ons as mens doen, doen ons saam met…


20220306 Preek Versoening menslike liggaam kerk. Deur die Nagmaal verseël die Here dat ons sy liggaam is

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat die Nagmaal bevestig dat ons ingesluit is en deel in die menswees van Christus van dag na vlees en bloed in die hemel en só met Chrístus as God versoen is. Die Nagmaal versterk ons geloof in ons vereniging met Chrístus se menswees vandag en ons geloof aan die kerk…


2022.03.06 Preek Versoening menslike liggaam kerk. Deur die Nagmaal verseël die Here dat ons sy liggaam is

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat die Nagmaal bevestig dat ons ingesluit is en deel in die menswees van Christus van dag na vlees en bloed in die hemel en só met Chrístus as God versoen is. Die Nagmaal versterk ons geloof in ons vereniging met Chrístus se menswees vandag en ons geloof aan die kerk…


20220227 Preek Kerk Kerkbou. Christus bou sy kerk op die geloofsbelydenis in Hom, nie op geestelike belewenisse nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat Chrístus sy kerk bou deur die geloofsvertroue in Hom dat Hy ons met Homself in sy menswees vandag verenig. Christus bou nie sy kerk deur ervarings, menings en opinies oor Hom nie.


2022.02.27 Preek Kerk Kerkbou. Christus bou sy kerk op die geloofsbelydenis in Hom, nie op geestelike belewenisse nie

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat Chrístus sy kerk bou deur die geloofsvertroue in Hom dat Hy ons met Homself in sy menswees vandag verenig. Christus bou nie sy kerk deur ervarings, menings en opinies oor Hom nie.


20220213 Preek Liggaam beliggaam goddelik. Ons glo in Christus en aan sy kerk, nie in die kerk en aan Jesus nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat ons in Christus en aan sy kerk glo. Dit is hoe ons die evangelie glo. Dit wys in die dubbele betekenis van die woord “liggaam” by Paulus waar dit tegelykertyd beteken die liggaam van Christus as mens in die hemel vandag en die kerk. Ons glo in wie Christus as…


2022.02.13 Preek Liggaam beliggaam goddelik. Ons glo in Christus en aan sy kerk, nie in die kerk en aan Jesus nie.

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat ons in Christus en aan sy kerk glo. Dit is hoe ons die evangelie glo. Dit wys in die dubbele betekenis van die woord “liggaam” by Paulus waar dit tegelykertyd beteken die liggaam van Christus as mens in die hemel vandag en die kerk. Ons glo in wie Christus as…


20220206 Preek Christus Christen Gesalfde Messias salf salwing. Die doop wys ons ons kan alles onderhou wat die Here sê

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus sy salwing met olie om Here te wees, verander het as ʼn salwing deur sy doop met water. Christus se doop met water is sy salwing om Here te wees. Daarom kan ons nooit soos Jesus gedoop word nie. Ons kan nie soos Hy as die Christus gedoop word…


2022.02.06 Preek Christus Christen Gesalfde Messias salf salwing. Die doop wys ons ons kan alles onderhou wat die Here sê

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus sy salwing met olie om Here te wees, verander het as ʼn salwing deur sy doop met water. Christus se doop met water is sy salwing om Here te wees. Daarom kan ons nooit soos Jesus gedoop word nie. Ons kan nie soos Hy as die Christus gedoop word…