Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

2020.07.05 Preek Efesiërs 4 Vader woon drie eenheid Vreemdelinge. God die Vader woon in die liggaam van Christus deur die Gees

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Preek Efesiërs 4 Vader woon drie eenheid Vreemdelinge. Ds. Petrus Kriel. Hierdie preek wys dat God die Vader sy kerk sy woonplek maak deur sy kinders in al sy seëninge as Vader te laat deel. Dit staan teenoor die afgodsdiens van die moderne Christelikheid waar mense se lywe ʼn goddelike gees se blyplek word…


20200705 Preek Efesiërs 4 Vader woon drie eenheid Vreemdelinge. God die Vader woon in die liggaam van Christus deur die Gees

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Preek Efesiërs 4 Vader woon drie eenheid Vreemdelinge. Ds. Petrus Kriel. Hierdie preek wys dat God die Vader sy kerk sy woonplek maak deur sy kinders in al sy seëninge as Vader te laat deel. Dit staan teenoor die afgodsdiens van die moderne Christelikheid waar mense se lywe ʼn goddelike gees se blyplek word…


20200628 Preek Kolossense 1 liggaam Hoof kerk Gees Christus maak ons deur sy menslike liggaam sy kerk

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Preek liggaam Hoof kerk Gees ds. Petrus Kriel. Hierdie preek wys hoe Christus ons sy kerk maak. Hy verenig ons met wie Hy as mens vandag in die hemel is. Omdat ons een is in wie Hy as mens is, word ons as kerk “sy liggaam” genoem. Dit wys die nagmaal ons. Dit wys…


2020.06.28 Preek Kolossense 1 liggaam Hoof kerk Gees Christus maak ons deur sy menslike liggaam sy kerk

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Preek liggaam Hoof kerk Gees ds. Petrus Kriel. Hierdie preek wys hoe Christus ons sy kerk maak. Hy verenig ons met wie Hy as mens vandag in die hemel is. Omdat ons een is in wie Hy as mens is, word ons as kerk “sy liggaam” genoem. Dit wys die nagmaal ons. Dit wys…


20200621 Preek Johannes 2 Messiaanse tempel liggaam moderne heidendom. Chrsitus se liggaam is ons tempel

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Preek ds. Petrus Kriel Johannes 2 Messiaanse tempel liggaam moderne heidendom. Hierdie preek wys dat Jesus se menswees is ons tempel. Sy menswees is die offer wat ons skuldloos en offerloos vir God laat leef. Sy menswees aan die regterhand van die Vader laat ons leef in die Allerheiligste van God se liefde. Daarom…


2020.06.21 Preek Johannes 2 Messiaanse tempel liggaam moderne heidendom. Chrsitus se liggaam is ons tempel

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Preek ds. Petrus Kriel Johannes 2 Messiaanse tempel liggaam moderne heidendom. Hierdie preek wys dat Jesus se menswees is ons tempel. Sy menswees is die offer wat ons skuldloos en offerloos vir God laat leef. Sy menswees aan die regterhand van die Vader laat ons leef in die Allerheiligste van God se liefde. Daarom…


20200614 Preek Johannes 4. Tempel Inwoning Bose geeste Die Heilige Gees laat ons Christus as God aanbid

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Johannes 4. Tempel Inwoning Bose geeste. Ds. Petrus Kriel Hierdie preek wys die verskil tussen die inwoning van Christus in sy kerk deur die Heilige Gees en die vervulling van die kerk met die gees van afgodsdiens deur die verskil tussen die tempel in Jerusalem teenoor die afgodstempels van Jerobeam in Dan en Bet-El…


2020.06.14 Preek Johannes 4. Tempel Inwoning Bose geeste Die Heilige Gees laat ons Christus as God aanbid

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Johannes 4. Tempel Inwoning Bose geeste. Ds. Petrus Kriel Hierdie preek wys die verskil tussen die inwoning van Christus in sy kerk deur die Heilige Gees en die vervulling van die kerk met die gees van afgodsdiens deur die verskil tussen die tempel in Jerusalem teenoor die afgodstempels van Jerobeam in Dan en Bet-El…


20200607 Preek Exodus 32 afgod afgodsdiens bemagtigde leier. God verlos ons om Hom te dien

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Preek afgod afgodsdiens bemagtigde leiers. Hierdie preek wys die verskil tussen die Here Jesus Christus wie ons verlos en aan sy wil bind, en beelde van Jesus wat geestelikes opmaak waarmee hulle ons sondes regverdig. Dit wys ook die verskil tussen hulle wie geroep is om God se Woord te verkondig en hulle wie…


2020.06.07 Preek afgodsdiens afgod bemagtigde leiers. God verlos ons om volgens sy wil te leef

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Preek afgod afgodsdiens bemagtigde leiers. Hierdie preek wys die verskil tussen die Here Jesus Christus wie ons verlos en aan sy wil bind, en beelde van Jesus wat geestelikes opmaak waarmee hulle ons sondes regverdig. Dit wys ook die verskil tussen hulle wie geroep is om God se Woord te verkondig en hulle wie…