Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

2014.10.19 Preek Weergeboorte bad doop bekering opvoed. God se genade oefen ons om vir God te leef

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys die hoe ons deur die evangelie en nie deur die wet nie in die nuwe lewenswyse van geloof in Jesus Christus opgevoed word. Dit wys dat die doop ʼn teken is dat ons en ons kinders deel in die genade waarin God ons opvoed. Dit wys ook dat die sogenaamde kragtige…


20140302 Preek Petrus bekering verloën medewerker #Imagine. Die Here doen sy verlossingswerk alleen

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die ware en valse bekering deur te wys dat Petrus se teleurstelling dat Jesus nie die Messias is wat hy Jesus wou gehad het nie, is nie ʼn voorbeeld van hoe ons moet bekeer nie. Dit wys ook dat hierdie valse bekering is die bekering waarmee die #…


2014.03.02 Preek Petrus bekering verloën medewerker #Imagine. Die Here doen sy verlossingswerk alleen

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die ware en valse bekering deur te wys dat Petrus se teleurstelling dat Jesus nie die Messias is wat hy Jesus wou gehad het nie, is nie ʼn voorbeeld van hoe ons moet bekeer nie. Dit wys ook dat hierdie valse bekering is die bekering waarmee die #…


20201004 Preek Nagmaal Losprys dienaars beker heers bevryding mag. Christus se losprys maak ons dienaars

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat die Here alleen ly en opstaan uit die dood om sy kerk met sy genade en liefde te bedien. Jesus Christus het nie deur sy heilswerk Baas geword nie maar Dienaar. Daarom kan ons nie sy lydingsbeker drink nie en nie só saam met Hom Baas en baasspelrig oor die…


2020.10.04 Preek Nagmaal Losprys dienaars beker heers bevryding mag. Christus se losprys maak ons dienaars

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat die Here alleen ly en opstaan uit die dood om sy kerk met sy genade en liefde te bedien. Jesus Christus het nie deur sy heilswerk Baas geword nie maar Dienaar. Daarom kan ons nie sy lydingsbeker drink nie en nie só saam met Hom Baas en baasspelrig oor die…


2020.10.02 Preek Roudiens rou smart protes Einde voltooi afgehandel. Kyk, Ek maak alles nuut

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges nooit die dood as deel van die lewe kan aanvaar nie. Christus gee ons die ewige lewe en gaan die dood uit die nuwe skepping wegneem want die dood is nie deel van die lewe soos God dit bedoel, gee en herstel nie. Daarom kan Christene nooit die dood…


20201002 Preek Roudiens Rou smart protes Einde voltooi afgehandel. Kyk, Ek maak alles nuut

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges nooit die dood as deel van die lewe kan aanvaar nie. Christus gee ons die ewige lewe en gaan die dood uit die nuwe skepping wegneem want die dood is nie deel van die lewe soos God dit bedoel, gee en herstel nie. Daarom kan Christene nooit die dood…


20200927 Preek doop wandel seëninge wette . Die Heilige Gees lei ons babas peuters en kleuters

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Preek doop wandel seëninge wette. Hierdie preek wys dat die Heilige Gees lei babas, peuters en kleuters omdat Hy hulle lei deur hulle in te sluit en te laat deel in die seëninge van God se verbond en nie deur die voorskrifte van die wet van God nie. Daarom mag ons kinders van verbondsouers…


2020.09.27 Preek Doop wandel seëninge wette . Die Heilige Gees lei ons babas peuters en kleuters

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Preek doop wandel seëninge wette. Hierdie preek wys dat die Heilige Gees lei babas, peuters en kleuters omdat Hy hulle lei deur hulle in te sluit en te laat deel in die seëninge van God se verbond en nie deur die voorskrifte van die wet van God nie. Daarom mag ons kinders van verbondsouers…


20200920 Preek Bekwaam Genees toordokter. Jesus Christus is volledig toegerus om sondaars volkome te verlos

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys wat is die verskil tussen die Here wat self in Jesus vir sondaars die Christus geword het en al die Christusbeelde en -figure wat gepreek en voorgeleef word waar Jesus die Here word deur sy kruis en dood. Die Here het die Christus geword om sondaars te bedien met verlossing, nie…