Kategese Reeks

Die NG gemeente Levubu het die afgelope twintig jaar kategese reekse ontwikkel om hulle kinders in die Evangelie en wet van die Here op te voed. Hierdie reekse se unieke kenmerk is dat dit kinders leer om te onderskei tussen geloof en bygeloof, geloofsgehoorsaamheid en wettiese godsdiens, afgodsdiens en godsdiens, goddeloosheid en geloof. Met hierdie onderskeidingsvermoë word die kinders toegerus om hulle geloof en toewyding aan die Here te beoefen in vryheid van die moderne afgodsdiens van die moderne Christelikheid wat al die geleefde praktyk van ʼn groot deel van die kerk is.

Graag deel ons hierdie reekse met u.

Lesse

1. Regte kinders van God nie, nie speel-speel kinders nie