Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

20190120 Die teken van die doop verseël dat ons in Christus se menswees ingedoop is

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys is die verskil tussen ons vereniging met Christus as mens in die hemel en hoe mense in God se goddelike krag, lewe en mag ingeprop wil wees. Christus sluit ons in in sy lyding, kruisiging, dood en opstanding in sodat ons kan deel wees van sy heiligheid, regverdigheid en onberispelikheid as…


2019.01.20 Die teken van die doop verseël dat ons in Christus se menswees ingedoop is

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys is die verskil tussen ons vereniging met Christus as mens in die hemel en hoe mense in God se goddelike krag, lewe en mag ingeprop wil wees. Christus sluit ons in in sy lyding, kruisiging, dood en opstanding in sodat ons kan deel wees van sy heiligheid, regverdigheid en onberispelikheid as…


DIE NG GEMEENTE LEVUBU 1972 – 1986 Die Geskiedenis van ʼn gemeente se wegkeer van Jesus as afgod en se toekeer weer tot Jesus Christus as Here en God

Gepubliseer op Nagevors en Gepubliseer

Hierdie boek is die geloofgeskiedenis van die NG Gemeente Levubu van 1972 tot 1986. In hierdie tydperk het die lidmate in Levubu ʼn geloofsgemeenskap gevorm en ʼn welvarende landbougemeenskap geskep. Die boek wys hoe hulle as gelowiges deur afgodsdiens, wat in die NG Kerk as ʼn aanvaarde spiritualiteit gesien en bedryf word, gekaap was, sodat…


2018.08.17 Voorlegging aan die NG Kerk om ‘n oop gesprek oor die aanbidding van Jesus as God en afgod

Gepubliseer op In Gesprek

Hierdie dokument is 'n poging om in die NG Kerk se amptelike vergaderinge 'n oop gesprek te skep oor die NG Kerk se manier om Jesus terselfdertyd as God en afgod te probeer bedien en te aanbid, die saak wat ek met die boek oor die geskiedenis van Levubu gemeente aan die orde gestel het.…


20190113 Christus maak ons en ons kinders skrifkenners

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys die verskil hoe Jesus Christus ons deur sy Woord lei en hoe geestelikes vandag die Woord van God hulle woord oor God wil maak. Christus is God met ons en Hy maak self die Bybel vir ons die skatkamer waaruit ons elkeen, groot en klein, die skatte van sy liefde en…


2019.01.13 Christus maak ons en ons kinders skrifkenners

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys die verskil hoe Jesus Christus ons deur sy Woord lei en hoe geestelikes vandag die Woord van God hulle woord oor God wil maak. Christus is God met ons en Hy maak self die Bybel vir ons die skatkamer waaruit ons elkeen, groot en klein, die skatte van sy liefde en…


20190106 Omdat God sorg kan ons ons self toelê op die goeie werke waarvoor Hy ons voorberei het

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud In hierdie preek word gewys dat God besig is waarmee Hy as Skepper besig is en gelowiges besig is waarmee God die Vader se kinders besig moet wees. Gelowiges hou hulle besig met dit waarmee kinders van God hulle moet besig hou, die goeie werke waarvoor God hulle al in hulle DNA’s voor voorberei…


2019.01.06 Omdat God sorg kan ons ons self toelê op die goeie werke waarvoor Hy ons voorberei het

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud In hierdie preek word gewys dat God besig is waarmee Hy as Skepper besig is en gelowiges besig is waarmee God die Vader se kinders besig moet wees. Gelowiges hou hulle besig met dit waarmee kinders van God hulle moet besig hou, die goeie werke waarvoor God hulle al in hulle DNA’s voor voorberei…


1 2 3 72