Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

DIE NG GEMEENTE LEVUBU 1972 – 1986 Die Geskiedenis van ʼn gemeente se wegkeer van Jesus as afgod en se toekeer weer tot Jesus Christus as Here en God

Gepubliseer op Nagevors en Gepubliseer

Hierdie boek is die geloofgeskiedenis van die NG Gemeente Levubu van 1972 tot 1986. In hierdie tydperk het die lidmate in Levubu ʼn geloofsgemeenskap gevorm en ʼn welvarende landbougemeenskap geskep. Die boek wys hoe hulle as gelowiges deur afgodsdiens, wat in die NG Kerk as ʼn aanvaarde spiritualiteit gesien en bedryf word, gekaap was, sodat…


2018.08.17 Voorlegging aan die NG Kerk om ‘n oop gesprek oor die aanbidding van Jesus as God en afgod

Gepubliseer op In Gesprek

Hierdie dokument is 'n poging om in die NG Kerk se amptelike vergaderinge 'n oop gesprek te skep oor die NG Kerk se manier om Jesus terselfdertyd as God en afgod te probeer bedien en te aanbid, die saak wat ek met die boek oor die geskiedenis van Levubu gemeente aan die orde gestel het.…


2018.11.11 Geloofsgehoorsaamheid 16 God die Vader laat sy Naam net deur sy heilige kinders geheilig word

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat die bede “laat U Naam geheilig word, ʼn bede tot die Vader en ʼn geloofsbelydenis in Christus as Here en God is. Hierdie is ʼn bede dat die Christus die Vader se Naam sal heilig, nie ʼn magverklaring dat ons dit sal doen nie. Christus heilig die Vader se Naam…


20181104 Ons getuig deur ons Christus te praat en met ons lewe te wys ons leef met Hom

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys die twee dele van Christene se openbare getuienis. Hulle getuig oor God se liefde vir hulle en hulle liefde vir God. Oor God se liefde getuig ons deur woorde uit ons harte waarmee ons vertel wie Jesus Christus is. Ons liefde vir God wys in die goeie dade van ons lewe…


2018.11.04 Ons getuig deur ons Christus te praat en met ons lewe te wys ons leef met Hom

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys die twee dele van Christene se openbare getuienis. Hulle getuig oor God se liefde vir hulle en hulle liefde vir God. Oor God se liefde getuig ons deur woorde uit ons harte waarmee ons vertel wie Jesus Christus is. Ons liefde vir God wys in die goeie dade van ons lewe…


2018.10.28 Ons aanbid Jesus Christus as God deur sy Vader as ons Vader aan te roep

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys hoe Christus ons in die “Ons Vader” leer hoe om Hom as God die Seun en God die Vader te aanbid. Hy leer ons nie gebedshoudings, -metodes of innighede soos geestelikes dit doen nie. Deur ons in te sluit en te laat deel is wie Hy as mens aan die regterhand…


20181028 Ons aanbid Jesus Christus as God deur sy Vader as ons Vader aan te roep

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys hoe Christus ons in die “Ons Vader” leer hoe om Hom as God die Seun en God die Vader te aanbid. Hy leer ons nie gebedshoudings, -metodes of innighede soos geestelikes dit doen nie. Deur ons in te sluit en te laat deel is wie Hy as mens aan die regterhand…


1 2 3 69