Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

20180422 Omdat God ons in sy liefde laat leef begeer ons nie God se goddelike krag nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die vrug van die Gees wat die deugdes is waarmee ons God se wet gehoorsaam en die ondeugdes wat die deugdes van die gees ʼn magsvertoon van God se goddelike lewe en goddelike krag binne mense maak. Dit wys dat die moderne Christelikheid dit wat die Woord…


2018.04.19 God laat ons altyd in Sy verbondstrou meer wees as wat ons van onsself dink, voel en glo Begrafnis Danie Haasbroek

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat God ons in sy voorsienigheid vir Homself meer laat wees as wat ons van ons self kan aanvoel, bedink of van kan glo. In God se verbondstrou laat Hy ons wees wie Hy ons voor geskep het. Daarom is ons ook meer as net hierdie lewe tot en met ons…


20180419 God laat ons altyd in Sy verbondstrou meer wees as wat ons van onsself dink, voel en glo Begrafnis Danie Haasbroek

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat God ons in sy voorsienigheid vir Homself meer laat wees as wat ons van ons self kan aanvoel, bedink of van kan glo. In God se verbondstrou laat Hy ons wees wie Hy ons voor geskep het. Daarom is ons ook meer as net hierdie lewe tot en met ons…


2018.04.15 God skep in ons die vrug van die Gees deur met ons as God te wandel in sy liefde

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus die verbondsbeloftes van God vir ons waarmaak sodat God God met ons en ons sy kinders met Hom kan wees. (Esegiël 36: 24 – 30) Christus laat ons met God saamleef as ons liefdevolle, goeie, barmhartige, genade en lankmoedige Vader. Daarom gee Christus nie vir ons geestelike goed nie.…


20180415 God skep in ons die vrug van die Gees deur met ons as God te wandel in sy liefde

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus die verbondsbeloftes van God vir ons waarmaak sodat God God met ons en ons sy kinders met Hom kan wees. (Esegiël 36: 24 – 30) Christus laat ons met God saamleef as ons liefdevolle, goeie, barmhartige, genade en lankmoedige Vader. Daarom gee Christus nie vir ons geestelike goed nie.…


2018.04.08 Christus laat ons binne God se bedoeling vir ons as mens leef

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat mense mekaar verontmenslik net soos hulle God ontheilig. Dit doen hulle deurdat hulle God die bedoeling van God vir mense te verdraai sodat mense hulle self moet vind en moet leef binne mense se verdraaide opvattings. Wie God se bedoeling as God verdraai sodat God aan mense behoort en mense…


20180408 Christus laat ons binne God se bedoeling vir ons as mens leef

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat mense mekaar verontmenslik net soos hulle God ontheilig. Dit doen hulle deurdat hulle God die bedoeling van God vir mense te verdraai sodat mense hulle self moet vind en moet leef binne mense se verdraaide opvattings. Wie God se bedoeling as God verdraai sodat God aan mense behoort en mense…


1 2 3 60