Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

20210307 Preek selfde geslag kinders aanneem ouers kunsmatig lgbti+. God maak kinders regte kinders

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat God kinders só skep dat ʼn kind vir net een pa en een ma of ʼn “son”of ʼn “daughter” kan wees. Dit is vir kinders volgens die aard van hul kindwees onmoontlik om vir twee pa’s of twee ma’s ʼn “son”of “daughter”te wees. Hierdie preek wys hoe selfdegeslag verbintenisse die…


2021.03.07 Preek selfde geslag kinders aanneem ouers kunsmatig lgbti+. God maak kinders regte kinders

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat God kinders só skep dat ʼn kind vir net een pa en een ma of ʼn “son”of ʼn “daughter” kan wees. Dit is vir kinders volgens die aard van hul kindwees onmoontlik om vir twee pa’s of twee ma’s ʼn “son”of “daughter”te wees. Hierdie preek wys hoe selfdegeslag verbintenisse die…


20210228 Preek selfde geslag lgbti+ huwelik trou duidelik afgod. God verenig een man en een vrou as een vlees

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys hoe die kerklike besluit in die NG Kerk dat daar vir selfdegeslag verhoudings troues ingestel word, wat volgens die NG Kerk se Algemene sinode nooit huwelike mag wees nie, ʼn selfopgemaakte instelling is wat net met ʼn selfopgemaakte god geregverdig kan word. Dit wys hoe geestelikes ʼn kamma-kamma wêreld skep vir…


2021.02.28 Preek selfde geslag lgbti+ huwelik trou duidelik afgod. God verenig een man en een vrou as een vlees

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys hoe die kerklike besluit in die NG Kerk dat daar vir selfdegeslag verhoudings troues ingestel word, wat volgens die NG Kerk se Algemene sinode nooit huwelike mag wees nie, ʼn selfopgemaakte instelling is wat net met ʼn selfopgemaakte god geregverdig kan word. Dit wys hoe geestelikes ʼn kamma-kamma wêreld skep vir…


20210221 Preek kerk kultus bende aanneem aanvaar. Christus maak ons broers en susters nie bendelede nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die Here se kinders en geestelike kultusse. God neem sy kinders aan terwyl in alle kultusse hulle God as hul God aanneem. Wie ʼn God aanneem, maak God die afwesige Vaderfiguur wie hulle wil verteenwoordig. Wie God aanneem verwag dat mense hom of haar met die ontsag en…


2021.02.21 Preek kerk kultus bende aanneem aanvaar. Christus maak ons broers en susters nie bendelede nie

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die Here se kinders en geestelike kultusse. God neem sy kinders aan terwyl in alle kultusse hulle God as hul God aanneem. Wie ʼn God aanneem, maak God die afwesige Vaderfiguur wie hulle wil verteenwoordig. Wie God aanneem verwag dat mense hom of haar met die ontsag en…


20210214 Preek kunsmatig beeld speel behoort. Christus maak ons vir mekaar reg in die regte skepping

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys hoe die verdraaiing van Jesus Christus as God na ʼn afgod menslike verhoudings verwring. Mense maak Jesus ʼn afgod sodat God hulle besitting kan wees. Hulle maak God hulle besitting met dade soos om God aan te neem en God hul eie te maak. Wie God hul besitting maak, is bemagtig…


2021.02.14 Preek kunsmatig beeld speel behoort. Christus maak ons vir mekaar reg in die regte skepping

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys hoe die verdraaiing van Jesus Christus as God na ʼn afgod menslike verhoudings verwring. Mense maak Jesus ʼn afgod sodat God hulle besitting kan wees. Hulle maak God hulle besitting met dade soos om God aan te neem en God hul eie te maak. Wie God hul besitting maak, is bemagtig…


1 2 3 105