Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

20181125 Geloofsgehoorsaamheid 18 Christus laat ons gehoorsaamheid vir God in die hemel en op die aarde volkome wees

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud hierdie preek wys op die verskil van, om God die Vader te bid dat Hy sy Gebooie in die hemel en op die aarde deur Christus dieselfde sal laat werk, dat Christus ons liefde vir God sal reg en volkome laat wees, en om God te vra om as agente te kan optree waardeur…


2018.11.25 Geloofsgehoorsaamheid 18 Christus laat ons gehoorsaamheid vir God in die hemel en op die aarde volkome wees

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud hierdie preek wys op die verskil van, om God die Vader te bid dat Hy sy Gebooie in die hemel en op die aarde deur Christus dieselfde sal laat werk, dat Christus ons liefde vir God sal reg en volkome laat wees, en om God te vra om as agente te kan optree waardeur…


DIE NG GEMEENTE LEVUBU 1972 – 1986 Die Geskiedenis van ʼn gemeente se wegkeer van Jesus as afgod en se toekeer weer tot Jesus Christus as Here en God

Gepubliseer op Nagevors en Gepubliseer

Hierdie boek is die geloofgeskiedenis van die NG Gemeente Levubu van 1972 tot 1986. In hierdie tydperk het die lidmate in Levubu ʼn geloofsgemeenskap gevorm en ʼn welvarende landbougemeenskap geskep. Die boek wys hoe hulle as gelowiges deur afgodsdiens, wat in die NG Kerk as ʼn aanvaarde spiritualiteit gesien en bedryf word, gekaap was, sodat…


2018.08.17 Voorlegging aan die NG Kerk om ‘n oop gesprek oor die aanbidding van Jesus as God en afgod

Gepubliseer op In Gesprek

Hierdie dokument is 'n poging om in die NG Kerk se amptelike vergaderinge 'n oop gesprek te skep oor die NG Kerk se manier om Jesus terselfdertyd as God en afgod te probeer bedien en te aanbid, die saak wat ek met die boek oor die geskiedenis van Levubu gemeente aan die orde gestel het.…


20181118 Geloofsgehoorsaamheid 17 Christus regeer ons deur God se beloftes vir ons waar te maak, nie sy wet af te dwing nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat met die bede “Laat U koninkryk” kom, bid ons tot God die Vader dat Hy sy koninkryk deur sy Seun sal laat kom, en nie deur ons nie. Christus het deur sy lyding en opstanding vir sondaars die kerk geskep waarin Hy God se verbondsbelofte vir hulle waar laat wees.…


2018.11.18 Geloofsgehoorsaamheid 17 Christus regeer ons deur God se beloftes vir ons waar te maak, nie sy wet af te dwing nie

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat met die bede “Laat U koninkryk” kom, bid ons tot God die Vader dat Hy sy koninkryk deur sy Seun sal laat kom, en nie deur ons nie. Christus het deur sy lyding en opstanding vir sondaars die kerk geskep waarin Hy God se verbondsbelofte vir hulle waar laat wees.…


1 2 3 70