Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

DIE NG GEMEENTE LEVUBU 1972 – 1986 Die Geskiedenis van ʼn gemeente se wegkeer van Jesus as afgod en se toekeer weer tot Jesus Christus as Here en God

Gepubliseer op Nagevors en Gepubliseer

Hierdie boek is die geloofgeskiedenis van die NG Gemeente Levubu van 1972 tot 1986. In hierdie tydperk het die lidmate in Levubu ʼn geloofsgemeenskap gevorm en ʼn welvarende landbougemeenskap geskep. Die boek wys hoe hulle as gelowiges deur afgodsdiens, wat in die NG Kerk as ʼn aanvaarde spiritualiteit gesien en bedryf word, gekaap was, sodat…


20180909 Christus met ons beëindig alle seremoniële godsdiens

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus alles is wat God met seremonies in die Ou Testament gewys het Hy is: Christus is werklik God met ons. Christus is God met ons soos die seremonies van die Ou Testament gewys het God in liefde met sy volk is. Wie Christus vir ons is en wat Hy…


2018.09.09 Christus met ons beëindig alle seremoniële godsdiens

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus alles is wat God met seremonies in die Ou Testament gewys het Hy is: Christus is werklik God met ons. Christus is God met ons soos die seremonies van die Ou Testament gewys het God in liefde met sy volk is. Wie Christus vir ons is en wat Hy…


2018.09.02 Christus dra die kruis van ons sonde sodat ons die kruis kan dra om God en ons naaste voluit lief te hê

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys wat beteken dit om ons kruis te dra. Dit is die nuwe manier waarop ons na die Tien Gebooie luister omdat die Here vir ons sondes gekruisig is. Ons dra ons kruis, omdat Hy vir ons gekruisig is. Christus gee die wet sy volle bedoeling deur sy kruisiging. Christus maak dat…


2018.09.02 Christus dra die kruis van ons sonde sodat ons die kruis kan dra om God en ons naaste voluit lief te hê

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys wat beteken dit om ons kruis te dra. Dit is die nuwe manier waarop ons na die Tien Gebooie luister omdat die Here vir ons sondes gekruisig is. Ons dra ons kruis, omdat Hy vir ons gekruisig is. Christus gee die wet sy volle bedoeling deur sy kruisiging. Christus maak dat…


20180826 Selfverloening is om vir God die lewe te leef waarin Christus jou laat deel. Dit is nie om selfloos te wees nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys wat is die verskil tussen Christelike selfverloëning en die geestelikheid om selfloos te wees. Selfverloëning is die teenoorgestelde van die verloëning van Christus, soos Petrus Hom verloën het. Selfverloëning is om te glo dat Christus sy lyding, kruisiging, sterwe en opstanding met jou deel en jou só onsluit dat jy vir…


2018.08.26 Selfverloening is om vir God die lewe te leef waarin Christus jou laat deel. Dit is nie om selfloos te wees nie

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys wat is die verskil tussen Christelike selfverloëning en die geestelikheid om selfloos te wees. Selfverloëning is die teenoorgestelde van die verloëning van Christus, soos Petrus Hom verloën het. Selfverloëning is om te glo dat Christus sy lyding, kruisiging, sterwe en opstanding met jou deel en jou só onsluit dat jy vir…


1 2 3 67