Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai . Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

20170917 Die Woord van God nie stemme van God nie laat ons in Christus glo en Hom liefhê

Inhoud Die agste Reformasiepreek. Hierdie preek wys die verskil uit tussen die Woord van God en stemme van God wat geestelikes hoor. Die Bybel is God se Woord. Mense wil in God se Woord hoor dat God hulle begeertes sal waarmaak. Dit is hoe hulle stemme van God hoor: hulle hoor dat God bevredig hulle begeertes, terwyl God glad nie so iets sê nie. Hierdie manier om in stemme van God te hoor God sal jou begeertes bevredig, is wat in die Reformasie “tradisiegodsdiens” genoem is. Die geloofspreuk “sola scriptura” stel dat gelowiges net in die Bybel God se Woord hoor. Hulle erken nie die gewoonte, dit is die “tradisie”, waardeur spesiale geestelikes stemme van God hoor waarin Hy hulle spesiale dinge openbaar wat nie in die Bybel is nie. Hierdie stem van God wat in geestelikes se lewe gehoor word, is volgens Paulus nonsens. Die moderne Christelikheid het ʼn nuwe betekenis aan “tradisiegodsdiens” gegee: om godsdiens uit gewoonte en nie as ʼn geestelike ervaring te beoefen nie. Op hierdie wyse maak hulle dit wat geken word as tradisiegodsdiens: om God se stem in geestelike ervarings te hoor, weer die manier om God te hoor en misken hulle die Bybel as die enigste Woord van God.

Lees of Aflaai

2017.09.17 Die Woord van God nie stemme van God nie laat ons in Christus glo en Hom liefhê

Inhoud Die agste Reformasiepreek. Hierdie preek wys die verskil uit tussen die Woord van God en stemme van God wat geestelikes hoor. Die Bybel is God se Woord. Mense wil in God se Woord hoor dat God hulle begeertes sal waarmaak. Dit is hoe hulle stemme van God hoor: hulle hoor dat God bevredig hulle begeertes, terwyl God glad nie so iets sê nie. Hierdie manier om in stemme van God te hoor God sal jou begeertes bevredig, is wat in die Reformasie “tradisiegodsdiens” genoem is. Die geloofspreuk “sola scriptura” stel dat gelowiges net in die Bybel God se Woord hoor. Hulle erken nie die gewoonte, dit is die “tradisie”, waardeur spesiale geestelikes stemme van God hoor waarin Hy hulle spesiale dinge openbaar wat nie in die Bybel is nie. Hierdie stem van God wat in geestelikes se lewe gehoor word, is volgens Paulus nonsens. Die moderne Christelikheid het ʼn nuwe betekenis aan “tradisiegodsdiens” gegee: om godsdiens uit gewoonte en nie as ʼn geestelike ervaring te beoefen nie. Op hierdie wyse maak hulle dit wat geken word as tradisiegodsdiens: om God se stem in geestelike ervarings te hoor, weer die manier om God te hoor en misken hulle die Bybel as die enigste Woord van God.

Lees of Aflaai

2017.09.10 Ons hou vas aan Christus wat werklik is en bly in sy regte liefde leef

Inhoud. Alle seremonies en seremoniële wette in die Bybel was prentjies van wie Christus sal wees en wat Hy sal doen met sy koms na die aarde toe. Hierdie prentjies van die Christus is net die skaduwee van Christus. Jesus is regtig Christus wat God met ons is: Hy is die regte offer, tempel, altaar, priester en Here van die Sabbat. God het hierdie prentjies van die evangelie ingestel en met Jesus se koms afgestel. Dit mag nie meer gebruik word nie. Die moderne Christelikheid, nes die Rooms Katolieke, stel weer hierdie seremonies wat God afgeskaf het in, omdat hulle ʼn Christus en godservarings fantaseer wat vir hulle meer werklik voel as die teenwoordige Here en sy liefde. Hierdie gefantaseerde godservarings vervang God en sy liefde in hul lewe. Deur nuwe selfopgemaakte seremonies weer in te stel, maak hulle lidmate die regte offer vir God, skep hulle weer altare in kerke, maak hulle kerke tempels en word hulle die teenwoordige priesters wat Christus vir mense onwerklik en afwesig maak. So is die pous die werklike teenwoordige Jesus saam met ons op aarde en Jesus die veraf onwerklike Jesus in die hemel. Dit is die posisie wat geestelikes vir hul self bewerk met die herinstel van seremoniële geestelikheid: hulle is werklik en Jesus net ʼn skaduwee.

Lees of Aflaai

20170910 Ons hou vas aan Christus wat werklik is en bly in sy regte liefde leef

Inhoud. Alle seremonies en seremoniële wette in die Bybel was prentjies van wie Christus sal wees en wat Hy sal doen met sy koms na die aarde toe. Hierdie prentjies van die Christus is net die skaduwee van Christus. Jesus is regtig Christus wat God met ons is: Hy is die regte offer, tempel, altaar, priester en Here van die Sabbat. God het hierdie prentjies van die evangelie ingestel en met Jesus se koms afgestel. Dit mag nie meer gebruik word nie. Die moderne Christelikheid, nes die Rooms Katolieke, stel weer hierdie seremonies wat God afgeskaf het in, omdat hulle ʼn Christus en godservarings fantaseer wat vir hulle meer werklik voel as die teenwoordige Here en sy liefde. Hierdie gefantaseerde godservarings vervang God en sy liefde in hul lewe. Deur nuwe selfopgemaakte seremonies weer in te stel, maak hulle lidmate die regte offer vir God, skep hulle weer altare in kerke, maak hulle kerke tempels en word hulle die teenwoordige priesters wat Christus vir mense onwerklik en afwesig maak. So is die pous die werklike teenwoordige Jesus saam met ons op aarde en Jesus die veraf onwerklike Christus in die hemel. Dit is die posisie wat geestelikes vir hul self bewerk met die herinstel van seremoniële geestelikheid: hulle is werklik en Jesus net ʼn skaduwee.

Lees of Aflaai

20170903 Christus maak ons gehoorsaamheid aan ons Vader goeie werke waarvoor mense God verheerlik

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus Christus deur sy lyding en opstanding ons dade goeie werke maak wat God die Vader verheerlik. Elke gelowige se gehoorsaamheid aan God is alleen tot eer van God, Soli Deo Gloria. Die werklike stryd in die Reformasie was nie of ʼn mens goeie werke moet doen of nie, maar hoe is ons dade goeie werke wat God verheerlik. Die antwoord is dat Christus se heilswerk maak ons dade só! Hy maak ons gehoorsaamheid aan God se wet, navolging van Hom, kruisdra en selfverloëning. Navolging beteken gehoorsaamheid aan die wet sommer net omdat Hy ons liefdevolle Vader is nie, nie gehoorsaam om God se sorg te kry of sy straf te keer nie. Kruisdra beteken om vreugdevol en trots te sukkel met die Tien Gebooie wat ons net gedeeltelik regkry. Selfverloëning beteken dat ons ons oortredings volgens die wet erken, maar ons self altyd met vertroue as kinders van God die Vader sien, niks anders nie. Wie God só gehoorsaam se dade wys dat Hy vir sy kinders ʼn goeie Vader is. In afgodsdiens wys mense hulle perfekte gehoorsaamheid deur goddelike krag omdat hulle God as ʼn afwesige Vader minag.

Lees of Aflaai

2017.09.02 Christus maak ons gehoorsaamheid aan ons Vader goeie werke waarvoor mense God verheerlik

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus Christus deur sy lyding en opstanding ons dade goeie werke maak wat God die Vader verheerlik. Elke gelowige se gehoorsaamheid aan God is alleen tot eer van God, Soli Deo Gloria. Die werklike stryd in die Reformasie was nie of ʼn mens goeie werke moet doen of nie, maar hoe is ons dade goeie werke wat God verheerlik. Die antwoord is dat Christus se heilswerk maak ons dade só! Hy maak ons gehoorsaamheid aan God se wet, navolging van Hom, kruisdra en selfverloëning. Navolging beteken gehoorsaamheid aan die wet sommer net omdat Hy ons liefdevolle Vader is nie, nie gehoorsaam om God se sorg te kry of sy straf te keer nie. Kruisdra beteken om vreugdevol en trots te sukkel met die Tien Gebooie wat ons net gedeeltelik regkry. Selfverloëning beteken dat ons ons oortredings volgens die wet erken, maar ons self altyd met vertroue as kinders van God die Vader sien, niks anders nie. Wie God só gehoorsaam se dade wys dat Hy vir sy kinders ʼn goeie Vader is. In afgodsdiens wys mense hulle perfekte gehoorsaamheid deur goddelike krag omdat hulle God as ʼn afwesige Vader minag.

Lees of Aflaai

20170827 Christus is God se gawe aan ons Hy is nie ons voorbeeld nie

Inhoud Hierdie preek is ʼn verwerking en uitbreiding van Martin Luther se preekinleiding: “ʼn Kort handleiding van wat ʼn mens in die evangelie moet soek en verwag”, wat hy in 1521 tydens sy verblyf in Wartburg geskryf het. Jesus Christus is in sy heilswerk: sy geboorte, lyding, kruisiging, sterwe en opstanding, God se gawe aan ons. Hy is nie in sy heilswerk vir ons ʼn voorbeeld van wat ons self moet wees en doen nie. Hierdie onderskeid tussen gawe en voorbeeld wys weer wat die evangelie is. Dit is die inhoud van ons apostoliese geloofsbelydenis, alles wat Jesus doen en wie Hy is. Die wet, al God se gebooie, liefde vir God volgens die groot gebod, gebed, getuienis en die geskiedenis van Israel is nie die evangelie nie. Net wie Christus is en die beloftes wat Hy in die Ou Testament vervul, is die evangelie in die Bybel. Net deur die evangelie, sonder die wet, laat die Here ons heilig en heiliges wees. Almal wat glo of wys hulle is heilig omdat hulle Jesus se voorbeeld volg, is huigelaars.

Lees of Aflaai